Här i Triangelborg var det tänkt att den nya jätteskolan med plats för över 1000 elever skulle ha legat…

Planer på jätteskola i Triangelborg i Eskilstuna läggs på is

Politikerna i Eskilstuna lägger nu planerna på en ny jätteskola i stadsdelen Mesta på is. I stället ska nu frågan om en ny jätteskola snabbutredas med nya förslag på placering. Det uppger tidningen Eskilstuna-Kuriren idag.

Det var i våras som planerna på en ny stor grundskola presenterades. Skolan var tänkt att ligga i Triangelborg i Mesta i Eskilstuna. (se tidigare artikel) Fotbollsplanen som idag ligger vid Triangelborg skulle i så fall ha fått flyttas till Mesta IP och den gamla byggnaden skulle ha fått rivas. Målsättningen var att bygga en så stor skola som tomten tillåter. Den nya skolan skulle kunna rymma en bra bit över 1000 elever, var det tänkt.

Upprördhet bland de boende

Förslaget på en ny jätteskola möttes dock av stora protester från de boende i stadsdelarna Mesta och Borsökna. Flera av de boende gick gemensamt ut med ambitionen att sätta stopp för planerna på en ny jätteskola i det aktuella området. Huruvida det skulle vara anledningen till att politikerna nu har rivit förslaget på Triangelborg som aktuell plats är väl kanske oklart.

Framtida plats hemlig

De styrande politikerna i Eskilstuna vill i nuläget inte uttala sig om vilka andra platser som i stället kan vara aktuella för den framtida jätteskolan. Men det är bråttom, och frågan ska nu snabbutredas av kommunens tjänstemän. Tidigast i september väntas nya beslut tas om placering av den nya framtida skolan.

You May Also Like