Slottsskolan – Den populäraste förskolan i Eskilstuna.

Valet till grundskolan i Eskilstuna är nu avslutat!

Resultatet av skolvalet till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 är nu klart. Från och med nu kan vårdnadshavare gå in och se skolplaceringen via kommunens e-tjänst. Det uppger Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande.

Placeringsbeslut skickas med posten under vecka 9. Från och med nu kan vårdnadshavare logga in på kommunens e-tjänst och se skolplaceringen. E-tjänsten nås via eskilstuna.se/skolval.

Förskoleklass

Till höstterminen 2022 är det totalt 1376 barn som börjar förskoleklass i Eskilstuna. Av dessa har 271 barn sökt till en annan skola än den anvisade. Av dessa fick 59 procent plats på den skola de sökt till i första hand. Det är en ökning med 3 procent jämfört med förra året.

Årskurs 4

Antalet elever som ska börja årskurs 4 i en kommunal skola till höstterminen 2022 är totalt 1104 barn. Av dessa har 74 barn sökt en annan skola än den anvisade. 82 procent av dessa barn fick plats på den skola de sökt till i första hand. Det är en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande siffra 2021.

Årskurs 7

Till hösten är det totalt 1055 elever som börjar årskurs 7 i en kommunal skola. Av dessa har 345 sökt till en annan skola än den anvisade. Av dessa fick 62 procent plats på den skola de sökt till i första hand. Det är en ökning med 10 procent jämfört med förra året.

– Jämfört med förra året är det en högre andel av de som valt en annan skola än den anvisade som fått sitt förstahandsval uppfyllt vilket är mycket glädjande. Det är även positivt att så många av eleverna som ska börja i förskoleklass och årskurs 4 väljer att inte söka sig bort från den anvisade skolan, säger Hans Ringström, skolchef för grundskolan i Eskilstuna Kommun.

Tilläggas ska att friskolorna alltså inte ingår i dessa siffror – friskolorna hanterar sina egna skolvalsantagningar.

Tabellen nedan visar de populäraste skolorna i skolvalet till grundskolan i Eskilstuna (kommunala skolor).

Forskaren

Forskaren – En av Eskilstuna Kommuns nyaste tillskott.

Forskaren har byggts ihop med Lilla Björktorpsskolan i stadsdelen Nyfors. Den ska ha plats för 225 elever. Den nya skolbyggnaden har bland annat fått en pedagogisk utemiljö uppe på taket. På taket finns bland annat ett växthus, en väderstation och ett uteklassrum. Självklart har säkerheten varit i fokus vid planeringen av utemiljön uppe på taket.

You May Also Like