– 2024 är ett utmanande år, och det är viktigt att vi inte använder mer skattemedel än det utrymme vi har fått till oss, säger Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun…

Nytt storvarsel inom Eskilstunas skolor – 72 tjänster ska bort inom grundskolan

Igår kunde eFOLKET berätta att 26 tjänster ska bort inom Eskilstunas gymnasieskola. Nu kommer nästa smäll – 72 tjänster varslas inom grundskolan.

De senaste veckorna har en ny organisation för den kommunala grundskolan i Eskilstuna förhandlats fram. Organisationsförändringen genomförs för att anpassa organisationen till den budget som är beslutad för 2024, säger man. Nu står det klart att 72 tjänster är ”övertaliga” på vissa skolor, samtidigt som andra har vakanser.

– 2024 är ett utmanande år, och det är viktigt att vi inte använder mer skattemedel än det utrymme vi har fått till oss. För grundskolans del innebär årets budgetram 72 övertaliga tjänster, säger Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun.

Lina Axelsson Kihlblom
Lina Axelsson Kihlblom

Trots att det finns övertalighet på vissa skolor har andra ett rekryteringsbehov. Det innebär att flera av de medarbetare vars tjänster försvinner på en skola kan komma att erbjudas motsvarande tjänst på en annan skola. Arbetet med matchning av övertaliga tjänster kommer att påbörjas direkt. Målsättningen är att så få medarbetare som möjligt ska behöva lämna en tjänst vid Eskilstuna Kommun. Alla förhandlingar och förändringar sker i nära dialog med fackliga parter.

– Samtidigt som vi har 72 tjänster övertaliga i grundskolan har vi samtidigt ett rekryteringsbehov på 80 tjänster. Vad vi ser kan ett 20-tal av dessa tjänster tillsättas med lärare från de övertaliga tjänsterna som matchar ämneskombinationerna på andra enheter. Det känns positivt i en annars tung tid, säger Susanne Englund, skolchef för grundskolan på Eskilstuna Kommun.

Susanne Englund

– För medarbetare som önskar göra något annat än nuvarande tjänst erbjuds stöd av olika slag via Omställningsfonden och snabbspårsutbildningar till exempel. En pensionsnära lösning för medarbetare inom ett visst åldersspann har också tagits fram, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Sadla om

Eskilstuna Kommun har avtal med Omställningsfonden som är tillgänglig med karriärs- och studievägledning för medarbetare som känner att de vill ta tillfället i akt att kanske göra något annat.

Läget för kommunala grundskolan i Eskilstuna

Grundskolenämnden har 40 miljoner kronor mindre i budget 2024 jämfört med 2023. Största anledningen är att grundskolan under 2023 hade ett tillfälligt tillskott på 38 miljoner. De pengarna är nu slut, och en anpassning av organisationen måste genomföras, säger man. Vissa skolenheter tappar elever, men på totalen minskar inte antalet elever för grundskolan just nu.

Vad händer nu?

  • Varsel för de förhandlade tjänsterna för grundskolan på Eskilstuna Kommun, 72 stycken, till Arbetsförmedlingen.
  • Matchning mot lediga tjänster inom Kommunen påbörjas.
  • Rektorer på respektive skolenhet ser över och bemannar sin verksamhet utifrån den nya förhandlade organisationen​.
  • En pensionsnära lösning kommer att erbjudas för medarbetare inom ett visst åldersspann, i de yrkeskategorier där övertalighet finns.
  • Kompetensinventeringar och omplaceringsutredningar sker nu under april/maj.
  • LAS-förhandlingar för de medarbetar som slutligen blir övertaliga.

Läs också:

26 tjänster ska bort inom Eskilstunas gymnasieskola

You May Also Like