Robot och elevenhet (AV1) – För varje elev som ökar sitt deltagande i skolan, och som kanske också kommer tillbaka till klassrummet, är det en enorm investering och framgång för eleven, skolan och hela samhället i stort, säger Anneli Hedström, koordinator på utvecklingsenheten på Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun…

Mer tillgänglig undervisning med robotar i Eskilstunas skolor

I Eskilstunas grundskola pågår just nu ett projekt med ett inkluderingsverktyg i form av en robot. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att alla barn och unga ska kunna ta del av undervisningen utifrån sina förutsättningar.

Alla barn och unga ska kunna ta del av undervisningen utifrån sina förutsättningar och gå ur grundskolan med gymnasiebehörighet. En viktig del för att Barn- och utbildningsförvaltningen ska nå det målet är att öka tillgängligheten till undervisningen för de elever som av en eller annan anledning inte kommer till skolan, eller som behöver sitta i ett enskilt rum i skolans lokaler. Just nu pågår ett projekt inom grundskolans utvecklingsenhet med ett inkluderingsverktyg i form av en robot, kallad AV1.

Elevens ögon och öron

Syftet är att roboten över tid ska hjälpa eleven att komma närmare skolan och kunna ta del av undervisningen, att eleven ska få en känsla av ett sammanhang som är begripligt och hanterbart. AV1 blir elevens ögon, öron och röst i klassrummet den tid som eleven inte kan vara där rent fysiskt.

Skolor ansöker om deltagande i projektet för en specifik elev. Vilka skolor och elever som får möjlighet att delta beror på situation, sammanhang och förutsättningar som möjliggör inkludering i den ordinarie undervisningen. Skolor som har fått verktyget presenterat för sig ser det som att det kan vara en av flera skolnärmande insatser.

Ökar närvaron

I dagsläget handlar det om ett 30-tal kommuner i Sverige som använder robotar i undervisningen, och det med positiva resultat vad gäller att få elever tillbaka in i klassrummet. AV1-roboten kan aldrig ersätta skolgång, utan det är bara ett sätt bland andra att minimera frånvaron och underlätta återgång för eleven. Det fungerar inte för alla, men för varje elev som ökar sitt deltagande i skolan, och som kanske också kommer tillbaka till klassrummet, är det en enorm investering och framgång för eleven, skolan och hela samhället i stort.

– Om utvärderingen av projektet med robotarna faller väl ut kan det bli ytterligare ett verktyg i det skolnärmande arbetet på våra kommunala grundskolor. På sikt kan det ge förutsättningar för att öka närvaro, tillgänglighet och resultat, så att alla våra elever ökar sina möjligheter att komma in på det gymnasieprogram de vill, säger Anneli Hedström, koordinator på utvecklingsenheten på Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun.

Anneli Hedström visar upp en så kallad AV1-robot…

Läs också:

Gymnasiebehörigheten i Eskilstuna upp med två procentenheter

Marknadsskolan har spätt på segregationen

Sörmland toppar statistiken vad gäller elever som blivit av med sitt studiebidrag

You May Also Like