– Det här är frågor som har diskuterats länge fram och tillbaka, så det är jättekul att nu kunna säga att det äntligen blir av, säger Jari Puustinen (M), kommunalråd i Eskilstuna…

Eskilstuna: Tegelvikens Skola i Kvicksund byggs om och byggs ut

Kommunstyrelsen i Eskilstuna har beslutat att bygga om och bygga ut delar av Tegelvikens Skola i Kvicksund strax utanför Eskilstuna. Den nya förskolan ska kunna rymma 120 barn. Dessutom ska skolan få en helt ny matsal och en fullstor idrottshall.

Om- och till byggnationerna kommer att starta redan under nästa år.

Den röda markeringen på kartan visar Kvicksund strax utanför Eskilstuna. Kvicksund är en landskaps-, läns- och kommungränsöverskridande tätort. Ett smalt (50–100 meter brett) sund i Mälaren delar samhället i två delar. Samhället ligger precis på gränsen mellan Västmanlands och Södermanlands län. Faktum är att kommungränsen mellan Västerås och Eskilstuna är dragen rakt igenom samhället. Norra Kvicksund ligger i Västerås Kommun, och den södra delen i Eskilstuna Kommun.

Bron över sundet som delar Kvicksund i två kommuner.

Ett växande samhälle

Kvicksund är idag ett samhälle som i snabb takt växer. Nya bostäder planeras redan i området. Men för att ett samhälle ska kunna fungera optimalt behövs också en fungerande förskola och grundskola. Förskolan har idag sina lokaler i samma byggnad som grundskolan, men nu börjar det bli trångt.

Ny förskola, fullstor idrottshall och ny matsal. Den nya matsalen ska dessutom ligga i anslutning till ett nytt tillagningskök.

Även föreningslivet har glädje av ny idrottshall

– Äntligen kommer vi till skott med utvecklingen av Tegelviken Skola med fler förskoleplatser, matsal och en modern fullstor idrottshall. Idrottshallen kommer även föreningslivet att kunna utnyttja fullt ut. Det här är frågor som har diskuterats länge fram och tillbaka, så det är jättekul att nu kunna säga att det äntligen blir av, säger Jari Puustinen (M), kommunalråd i Eskilstuna.

På plats vid Tegelvikens Skola i Kvicksund, Jari Puustinen (M) kommunalråd, Nina Tuncer (S) ordf. i Förskolenämnden och Jimmy Jansson (S) Kommunstyrelsens ordf.

“Hela Eskilstuna ska leva”

– Äntligen! Det är viktigt med utveckling av skolan i Kvicksund, säger Jari Puustinen.

– Hela Eskilstuna ska leva, och då satsar och investerar vi självklart även utanför centrum. Vi vet att det finns många barn i Kvicksund som inte får plats i sin förskola, det ska vi råda bot på, säger Jimmy Jansson (S), Kommunstyrelsens ordförande med anledning av beslutet.

– Nu fortsätter vi arbetet med att bygga för framtidens förskola, där alla barn lyckas. Vår inriktning från nämndens sida är att utveckla de befintliga och bygga de nya metodiskt för att skapa en likvärdig förskola som utgår från barnens förutsättningar och nyfikenhet, säger Nina Tuncer (S), ordförande i Förskolenämnden.

Byggprojektet väntas dra igång under 2024. Hela bygget väntas stå klart 2026.

Tegelvikens Skola i Kvicksund – den nuvarande skolan byggdes 1998 och omfattar grundskola upp till och med årskurs 9. Skolan har också två fritidshem och en öppen verksamhet för barn i årskurs 4 till 6 samt förskola. Skolan drivs idag i kommunal regi.

Läs också:

Första spadtaget för idrottsanläggningen Kronskogshallen i Eskilstuna

You May Also Like