Den kommunala grundskolan i Eskilstuna har fokus på att höja kvaliteten i undervisningen med olika metoder för undervisning som når alla elever och att öka närvaron i skolan…

Gymnasiebehörigheten i Eskilstuna upp med två procentenheter

Gymnasiebehörigheten i årskurs 9 har ökat med två procentenheter sedan förra året i Eskilstuna. Det visar statistik för terminsbetygen för hösten 2023. Grundskolan satsar fokuserat på att öka gymnasiebehörigheten för eleverna i Eskilstuna. Statistiken visar att många skolor har förbättrat sina elevers resultat mellan höstterminen 2022 och 2023, vilket inneburit att fler elever har nått gymnasiebehörighet. Några av de större förflyttningarna har skett på Tegelvikens Skola som går upp 10,2 procentenheter, Stålforsskolan som går upp 7,79 procentenheter och Skiftingehus Skola som går upp 10,55 procentenheter.

Skiftingehus Skola

Skiftingehus Skola har under året haft fokus på att utveckla undervisningen bland annat genom att satsa på kollegialt samarbete mellan lärarna på varje lektion, tydligare mål för lektionerna och höga förväntningar på eleverna. I matematik har elever erbjudits undervisning i mindre grupp för att öka lärarstödet.

Skiftingehus Skola

– Vi är alla stolta över att gymnasiebehörigheten har ökat för våra elever och den undervisning som bidragit och möjliggjort resultatet. Det systematiska kollegiala lärandet med fokus på att eleverna ska lyckas är centralt. Bland annat har vi arbetat med olika modeller för undervisning för att möta elevernas behov. Under våren utökar vi arbetet för att höja resultaten ytterligare, säger Ing-Marie Lindqvist, rektor på Skiftingehus Skola.

Stålforsskolan

– Det är härligt att få ett kvitto på det digra arbete som lärarna och all personal på Stålforsskolan har gjort för att hjälpa eleverna i sitt lärande. Vi har optimerat tvålärarskapet och riktat förstelärare mot B-språk för att nyttja alla tillfällen att effektivt stötta elever med extra behov. Med en genomlysning av ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk har vi kunnat identifiera våra styrkor och utvecklingsmöjligheter, säger Tania Holmström, rektor på Stålforsskolan där gymnasiebehörigheten har ökat med 7,79 procentenheter.

Stålforsskolan

Den kommunala grundskolan har fokus på att höja kvaliteten i undervisningen med olika metoder för undervisning som når alla elever och att öka närvaron i skolan. Under 2023 har det varit särskilt fokus på matematik och ökad språkförståelse. När samma elevgrupper följs över tid går det att konstatera att nuvarande elever i årskurs 9 generellt har haft en stark utveckling av sina resultat under 2023. Från våren 2023 till slutbetyg på höstterminen ökade betygen med 6,71 procentenheter. Totalt blev 64 fler elever behöriga till gymnasiet.

”Alla ska ha gymnasiebehörighet”

– Det här är resultatet av ett väldigt bra och fokuserat arbete som skett i våra verksamheter under det senaste året och som vi fortsätter målmedvetet med under våren. Vårt mål är att alla barn ska ha en gymnasiebehörighet, säger Susanne Englund, skolchef för Grundskolan på Eskilstuna Kommun.

Susanne Englund

”Viktigt för hela Eskilstuna”

– Det känns glädjande för ungdomarna och ett kvitto på det goda arbete som görs i våra skolor. Att gå gymnasiet har många positiva effekter och är en förutsättning för ett självständigt liv. Därför är det här resultatet viktigt för hela Eskilstunas utveckling, säger Mikael Edlund (S), ordförande i Grundskolenämnden.

Mikael Edlund

Läs också:

Eskilstuna: Landshövding Beatrice Ask besökte Skiftingehus Skola

Sörmland toppar statistiken vad gäller elever som blivit av med sitt studiebidrag

You May Also Like