På bilden ser vi 6 av 8 medarbetare från grundskolan som nu i veckan åker med till Finland. Från vänster: Rebecca Levinsson Sjögren Gökstensskolan, Jenny Collander Gökstensskolan, Hanna Andersen Mesta Skola, Susanne Maxe Edvardslundsskolan, Carina Forsén Mesta Skola, Marina Ahlin Edvardslundsskolan. Foto: Eskilstuna Kommun.

Erasmus+ ger Eskilstunas lärare möjlighet till kompetensutveckling!

Nu i veckan åker åtta medarbetare inom den kommunala grundskolan i Eskilstuna till Jyväskylä i Finland för att jobbskugga finska kollegor. Resan finansieras med medel från Erasmus+. Det uppger Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande.

Medarbetarna kommer att följa finländska kollegor under fyra arbetsdagar. De kommer få möjlighet att observera lektioner, samt diskutera och jämföra olika skolsystem, undervisningsmetoder och arbetssätt. På så sätt ska de få inspiration och idéer kring nya sätt att arbeta i skolorna hemma i Eskilstuna.

Värdefullt att få idéer från andra länder

– Resorna är ett verktyg för att nå målen inom grundskolans utveckling. Det är värdefullt att få idéer från andra länder och se goda exempel på där andra lyckats, säger Hans Ringström, skolchef för grundskolan i Eskilstuna.

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått ackreditering för att få finansiering från Erasmus+ till och med 2027. Ackreditering betyder att man har ett medlemskap i Erasmus+ och genom medlemskapet finns möjlighet att ansöka om bidrag för olika typer av aktiviteter utomlands, som till exempel jobbskuggning och kurser. Åtta kommunala grundskolor deltar i den nuvarande budgetperioden och inför nästa läsår har tretton enheter anmält intresse att få vara med.

Första resan efter pandemiuppehållet går alltså till Finland. Nu under våren kommer ytterligare en grupp att åka till Belgien.

Finland bra på att fånga upp elever tidigt

– Finland är erkänt duktiga på tidiga insatser för yngre barn. De lyckas väl med att fånga upp elever tidigt och ge dem extra stöd så att de kan följa med i undervisningen och nå målen. Ett av målen för våra jobbskuggare är att studera just detta arbetssätt och ta med goda exempel och idéer hem till våra grundskolor i Eskilstuna, säger Madeleine Hansen, internationell samordnare på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Programmet ger olika organisationer möjlighet att söka bidrag för att utveckla och stärka sin kompetens och verksamhet tillsammans med kollegor i länder som också deltar i Erasmus+.

You May Also Like