Beslut i USA:s kongress om våldsam krigsrustning

USA-kongressens Representanthus har beslutat att öka militärutgifterna med 106 miljarder dollar

I torsdags röstade USA:s representanthus om USA:s militärbudget för 2019. Det blev ett överväldigande godkännande för förslaget om att öka militärutgifterna till 716 miljarder dollar, vilket är 106 miljarder mer än utgifterna 2017, en ökning med nästan 15 procent...

Läs mer

Sommardikt: Sverige står i lågor!

En gassande sol och Sverige stod i lågor

nu vrider sig svensken i brännande plågor

Och räddning finns ej i detta land att få

det är mot öster, mot Polen, vi nu tvingas gå

Med kupade händer vi ber att med vatten dom fylla

Vi flämtar:

“Det hela har blivit som en lång och svettdrypande fylla!”

Och hjälpen den kom, och vattnet med dom

Men så dräpte lågorna en drös med greker

ja, till och med barn som på stranden leker

Och hjälpen den lätta och gjorde Sverige ridå

och svensken förstod att det inte var så illa ändå..

Läs mer