Sommardikt: Sverige står i lågor!

En gassande sol och Sverige stod i lågor

nu vrider sig svensken i brännande plågor

Och räddning finns ej i detta land att få

det är mot öster, mot Polen, vi nu tvingas gå

Med kupade händer vi ber att med vatten dom fylla

Vi flämtar:

“Det hela har blivit som en lång och svettdrypande fylla!”

Och hjälpen den kom, och vattnet med dom

Men så dräpte lågorna en drös med greker

ja, till och med barn som på stranden leker

Och hjälpen den lätta och gjorde Sverige ridå

och svensken förstod att det inte var så illa ändå

You May Also Like