Öppet brev om åldringsvården i Katrineholm

Detta är ett öppet brev mitt i semestern till Katrineholms berörda, politiker, chefer, intresserade, eFOLKET och Kuriren.

Sedan ett par år har vår åldriga förälder vistats på Pantern i Katrineholm. Alltmer tillsyn och omvårdnad är givetvis aktuellt. Det borde vara självklarheter! Alla våra gamlingar borde givetvis få den omtanke, omvårdnad och tillsyn i alla avseende som krävs på ålders höst när egna krafter tryter.
Ett samhälles mått på civilisation kan mätas av hur väl barn och gamla tas om hand.

Det står nu klart för mig att erfaren personal som lärt känna vår förälder kommer att sluta inom kort och gå vidare till andra arbetsuppgifter. Fårståeligt utifrån personalens arbetsvillkor MEN inte acceptabelt för oss berörda, åldringar och anhöriga.

Omedelbart borde politiker och tjänstemän ta sig samman och ta till vara, tillgodose och tillmötesgå högst måttfulla önskemål för att personalen ska vilja och kunna fungera för de gamla.

Om ni gav personalen sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön skulle kommunen klara uppdraget bättre! Det finns gott om exempel och forskning i frågan.
Lägg därtill möjligheter för personalen att arbeta max var tredje veckoslut och möjlighet att arbeta färre kvällar/vecka så börjar vi tala om kvalité även för dem som ska göra jobbet!

Personalen måste möta åldrandet med allt vad som sker och kan hända i både stort och smått. Respekt måste gälla både för de gamla och personalen. Både för sig själva, sin egen skull, de gamla och oss anhöriga. Det är absolut ingen vits att slita ut personalen. Lyssna på dem. Fråga personalen vad de helst och mest behöver för att orka arbeta vidare.

Mina önskemål som anhörig är att vår förälder ska känna sig trygg, trivas och ha det gott på ålderns höst. Av personalen krävs respekt, kunskap om åldrandet, kontinuitet, mycket god talad och förstådd svenska.
Inte otrygghet, personalbyten, brist på kontinuitet och ständigt ny oerfaren personal. Det blir bara värre för alla!

Det är direkt slöseri av er att inte behålla erfaren fungerande personal.
De gamla blir oroade. Gamla föredrar säkert kontinuitet.
OM erfarenheter inte tas tillvara blir arbetet extra tungt för dem som blir kvar på sina jobb att omigen och igen förväntas lära upp ny personal till acceptabel nivå.

SLUTA KRÅKELDA!
VÄRDIG VARDAG, TACK, ÄVEN FÖR DE ALLRA ÄLDSTA 90+ som själva ej förmår formulera sina önskemål!

/Med vänlig hälsning

EM Rådström,
med närstående åldring bosatt i Katrineholms kommun