En motsägelsefull, men beräknande Trump skrämmer upp politiker i Europa och USA

På mindre än en vecka lyckades Donald Trump först skrämma upp hela det europeiska Natoetablissemanget för att sedan chocka den europeiska politikerparnassen och USA:s hela förenade krigsparti bestående av demokrater och republikaner i kongressen samt den amerikanska pressen med Washington Post i spetsen.

Vad var det för förskräckliga budskap han kom med på Natomötet. Han krävde att de Europeiska Natoländera skulle bidra med mera pengar till Nato. Ja, för att göra dem riktigt förskräckta nöjda han sig inte med att de skulle öka sina militärbudgetar till 2 procent, utan till minst lika mycket som USA, det vill säga till fyra procent. Ett bra gammalt trick: föreslå det dubbla, så nappar de nog på hälften.

Visserligen satsar nu bara USA officiellt dryga 3,5 procent på sin militära rustning. Men Trump vet ju att det döljer sig en hel del militära kostnader på andra konton, så han högg till med fyra procent. Trump förklarade: “Många länder betalar inte så mycket som de borde. Uppriktigt sagt är många länder skyldig oss enorma summor pengar.”

Samtidigt skällde han ut Tyskland och landets ledare Angela Merkel för att man bygger ut möjligheten till naturgasimport från Ryssland. Istället borde tyskarna för sin egen skull köpa naturgas från USA som skeppas nedfryst på båtar från USA. Ett betydligt dyrare och osäkrare sätt att importera naturgas på.

Några dagar senare for Trump till Helsingfors och hade ett trevligt möte med Rysslands ledare Vladimir Putin. De kom där överens om att länderna ska fortsätta att diskutera bland annat nedrustningsfrågor. Här var det inte heller tal om att skälla ut någon.

Något motsägelsefullt kan man tycka. Ge sina allierade skäll och prata om samarbete och nedrustningsfrågor med USA:s uttalade huvudfiende på den internationella scenen. Men i det här fallet kan man se en tanke bakom Trumps agerande mer än vad som finns att se bakom allt hans twittrande.

Trumps helt övergripande politik är USA First och det betyder inte det samma som för krigspartiet i Washington, att USA ska regera världen. För Trump betyder det att US-amerikaner rent ut sagt skita i européerna, om de inte stöttar USA så får de klara sig själva. Det är bättre att USA satsar sina resurser i USA än runt om i världen.

Under de senaste 30 åren har det skett en stor flytt av jobb från USA till andra länder. USA:s industri backar och varuimporten ökar. Trump har insatt att detta inte kan fortsätta. Därför sätter han igång handelskrig med Kina och Europa. På ett naivt sätt tror Trump att han kan bromsa den utvecklingen. Därför kräver han av Tyskland att landet ska köpa dyr nedfryst naturgas från USA istället för billig rysk naturgas via rörledning. En oerhört naiv tanke.

Men när han kräver att de europeiska Natoländerna ska öka sina militärbudgetar är det nog lite smartare. Trumps idé “USA först” handlar om gå tillbaka till en mer isolationistisk politik, den som dominerade USA innan Pearl Harbour. Trump har insett att de militära rustningarna kostar allt för mycket och att det blir svårare att sätta “US First” när den inhemska budgeten dräneras av pengar som går upp i rök på slagfälten i Västasien och Afrika.

Men numera är det militärindustriella komplexet i USA så starkt att de hela tiden driver på den militära rustningen. Varken Trump eller någon annan president har tillräcklig makt för att stoppa detta. Militären har blivit en stat i staten i USA och militär personal har skaffat sig enorma förmåner på andra yrkesgruppers bekostnad. Nej, dra ner på denna hydra inom USA det klarar inte ens Trump.

Därför ansåg Trump tydligen att det var enklare att få européer och andra att bidra mer till att hålla igång USA:s militärindustri. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg la sig som en dörrmatta inför Donald Trump vid Natomötet i Europa och berömde honom för att han krävde mer pengar från de europeiska ledarna. Se: Stoltenberg hyllade Trump – Pelosi förskräckt.

Men det kanske ändå blir tufft för de europeiska ledarna att uppfylla löftet om att få fram mer pengar till militär rustning. Flera stora länder som Italien, Frankrike, Spanien och Storbritannien har nog med sina egna ekonomiska bekymmer.

I Tyskland som har bättre ekonomiska muskler än övriga EU-länder, finns dessutom en väldigt stark folklig opinion mot militär upprustning. Men endast 15 procent av tyskarna är beredda att ge 2 procent av Tysklands BNP till militär rustning. En överväldigande majoritet är emot en höjning från dagens 1,2 procent av BNP och hela 36 procent vill sänka militärutgifterna. En stor majoritet av Tysklands befolkning vill dessutom att de 35 000 USA-soldater som är stationerade där, ska lämna landet.

Så även om de europeiska NATO-politikerna böjde sig för Trump krav, så ska han nog inte vara så säker på att kravet på ökad rustning går hem hos de europeiska folken. Vanligt folk är nog inte lika lättskrämda som politiker. Vanligt folk förstår också att militära rustningar inte ger trygghet utan de ökade kostnaderna istället bidrar till att rasera den sociala välfärden. De uppskattade nog mer när Trump pratade med Putin om nedrustning, än då han pratade med Merkel om upprustning.

Foste Hjälte

You May Also Like