Produktionen av vapen stjäl resurser. Den krigiska konsumtionen av vapen utplånar resurser. Och om de av krigen drabbade människomiljonerna, om det enorma mänskliga lidandet … om det bryr sig det kapitalistiska militärindustriella komplexet alls icke.

Beslut i USA:s kongress om våldsam krigsrustning

USA-kongressens Representanthus har beslutat att öka militärutgifterna med 106 miljarder dollar

I torsdags röstade USA:s representanthus om USA:s militärbudget för 2019. Det blev ett överväldigande godkännande för förslaget om att öka militärutgifterna till 716 miljarder dollar, vilket är 106 miljarder mer än utgifterna 2017, en ökning med nästan 15 procent.

Över 90 procent av republikanerna, 220 av 235 röstande republikaner, röstade för ökningen. Bland demokraterna var stödet svagare, drygt 70 procent, 139 av 193 röstande demokrater. Totalt var det 87 procent som stödde upprustningsförslaget.

Ökningen med 106 miljarder dollar kan jämföras med Rysslands totala militärbudget 2017 som låg på motsvarande 66 miljarder dollar. Det vill säg säga USA ökning är 1,6 gånger så stor som Rysslands hela militärbudget uppgick till 2017.

I svensk press har beslutet i USA representanthus inte kommenterats. Beslutet om denna uppseendeväckan och våldsamma ökning av USA militärbudget är tydligen inte värt ens en notis i Sverige.

Om på motsvarande sätt en majoritet i Rysslands duman, med överväldigande majoritet – till exempel Putins stödparti Enade Ryssland med 342 mandat och Kommunisterna med 42 mandat (vilket innebär 84 procent av dumans ledamöter) röstat för att mer än fördubbla militärutgifterna hade dessa ökat från 66 miljarder dollar till 172 miljarder dollar.

Är det någon som inte tror att en sådan våldsam rysk upprustning inte skulle kommenteras i svensk press. En mer än fördubbling av ryska militärutgifter skulle naturligtvis leda till krigsrubriker i svenska tidningar och förslag om en omedelbara Natoanslutning. Att USA rustar upp och satsar 1,6 gånger mer än hela den ryska militärbudget på sin krigsmakt är dock inget man reagerar över.

En del av USA:S ökade militära utgifter ska används till bygga ut de militära styrkorna i Europa längs Rysslands gränser. Om Ryssland svarar på detta genom att öka sina militära utgifter, hur kommer det då att uppfattas. Som ett ökat hot från Ryssland? Som i sin tur kräver att länderna i Europa måste rusta ytterligare?

Värd att fundera över är frågan om Kinas troliga reaktion på USA:s våldsamma militära upprustning. Risken är uppenbar att USA remarkabla krigiska satsning leder till en upprustningsspiral i hela välden. I en värld som i stället borde nedrustas, inte bara för att rustningar ökar krigsrisken, utan också för att rustningar och vapenproduktion tär på jordens knappa resurser och genom enorma koldioxidutsläpp bidrar till att till den akut hotande klimatkatastrofen.

H. Foste Hjälte

You May Also Like