Kommersialismen och profitsystemet är grunden till den svenska dagspressens reella ofrihet.

Media-kapitalets lakejer värnar pressens ofrihet

Reklamdopade medier censurerar kritik

Rolf Waltersson tar i sin artikel “Om spelbolag, spelmissbruk, reklam och moraliskt ansvar”, upp en mycket väsentlig fråga. Hur kan svenska medier; dagspress och kommersiella TV-kanaler tillåta reklam för någonting som leder till stora tragedier och att många liv ödeläggs.

Han tar upp Aftonbladet som exempel och ställer följdriktigt – säkert medvetet lite naivt – i en debattartikel följande fråga till tidningen:

“Hur ‘fri och oberoende’ är man om man i stor utsträckning lever på inkomster från spelbolagens annonser? Hur angelägen är man att kritiskt granska och avslöja dessa spelbolag och deras förehavanden? Man biter ju inte gärna den han som föder en.”

Naturligtvis, tar inte Aftonbladet in denna artikel. Tidningens debattredaktör Filip Lindahl, svarar “Hej och tack för din text Rolf. Just nu är våra debattsidor fyllda och vi avböjer därför publicering. Hoppas du har bättre lycka någon annanstans”.

Filip Lindahl, Shibsted Media Groups lille lakej på Aftonbladets debatt, gör på vad han förväntas göra, nämligen stoppa en kritisk diskussion om medias ansvar. För Shibstedt handlar inte ägande av tidningar att ta något som helst samhällsansvar utan att göra så stor profit på verksamheten som möjligt. Och pengar luktar inte, sägs det.

Men Aftonbladet, Metro, Expressen, och även Eskilstuna Kuriren, samt alla andrar tidningar som tar in annonser för spelbolag, går över lik. Hela den reklamdopade svenska pressen stinker. Reklam för spelbolag är ett av de värsta exemplen på hur destruktiv reklamen är. Men det finns anledning att vara kritiks mot så gott som all reklam.

Människors överkonsumtion av prylar, resor och livsmedels som transporteras flera varav runt vårt klot innan de hamnar på våra matbord är på väg att göra slut på världens resurser. Naturliga miljöer utplånas, växt- och djurarter utrotas i aldrig tidigare skåda mängd samtidigt som vi driver upp halten av växthusgaser i atmosfären i allt snabbare takt.

Vad är det då som driver denna konsumtionshysteri? Jo det är företagens profithunger och det som borgerliga nationalekonomer och politiker kallar för ekonomiskt tillväxt. Ju mer av världens resursers som förstör ju större blir den så kallade tillväxten och desto större blir profiterna. Men varför lyckas företagen få människor att öka en redan alldeles för hög konsumtion? Jo, just genom reklam, som förhärligar onödig konsumtion.

Det är tack vare att medierna är fyllda med reklam för att vi ska köpa mer prylar och göra allt fler resor till fjärran länder med flyg, som de får vara med och dela på vinsterna av denna destruktiva överkonsumtion.

Det finns bara en väg att rädda världen och det är att vi minskar vår konsumtion. Alla reklam går däremot ut på att vi ska öka vår konsumtion. Att tjäna pengar på reklam är därför oetiskt. Den reklamdopade pressen bidrar till att beröva oss vårt människovärde, den ser oss i stället enbart som konsumenter som pressen och deras annonser kan profitera på.

Shipstedt/Aftonbladets vägran att ta in Rolf Waltersson debattinlägg om spelreklam visar att för den reklamdopade pressen är profiten viktigare än den fria debatten. Hur uppenbart destruktiv reklamen än är, så får den inte ifrågasättas. Åtminstone inte i reklamdopade medier.

Eskilstuna-Kuriren den 3 april …
… och den 4 april. Inte ens långtgående tortyr skulle kunna förmå eFOLKET att prostituera sig så som E-K gjort gentemot spelbolagen. Men E-K kan faktiskt ibland vägra att ta in annonser. Till exempel har den liberaal Eskilstuna-tidningen vägrat att ta in annonser som eFOLKET har försökt få in. Argumentet var att man inte vill ta in annonser från “konkurrenter”. Så mycket var den liberala omsorgen om mediemångfald värd.

Vägra reklam!

Läs endast reklamfri press och lyssna och se endast på reklamfri radio och tv-kanaler, om du inte vill att världens ska gå under!

Bygg nya reklamfria föreningsägda medier!

RÄDDA VÄRLDEN!

H. Foste Hjälte
Chefredaktör, eFOLKET

You May Also Like