Affisch anslagen vid “Bygget” i Eskilstuna. Året var 1912. Snart skulle det första världskrigets masslakt på Europas och de europeiska koloniernas ungdom inledas. Det socialdemokratiska ungdomsförbundeti Sverige bedrev en intensiv antimilitaristisk kampanj.

Ner med vapnen! En anständig värld är möjlig!!

“Bygget”, Eskilstunas inomhusarena för idrott, uppfördes i november 1911. Det var ursprungligen tänkt att denna byggnad bara skulle vara tillfällig, under SM i brottning, men blev kvar till 1955, då den revs. Förutom idrottsarena, fungerade “Bygget” som en plats för cirkusföreställningar, hundutställningar, jazzkonserter, dans, religiösa sammankomster och politiska möten.

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén har i dagarna meddelat att han anser det viktigt att den planerade importen av US-amerikanska robotluftvärnet Patriot blir av. Det finns redan idag ett riksdagsbeslut om att så ska ske, men det finns också en viss tveksamhet bland politiker och partier. Patriot bedöms av många som omodernt och väldigt dyrt. De inköp som det finns beslut om ska vara genomfört 2020. Kostnad: tio till 12 miljarder (12 000 000 000) kronor. Därefter är det tänkt att nya inköp ska göras. Totalsumman 30 miljarder har nämnts.

Vissa kritiker har föreslagit att Sverige istället ska inhandla det billigare och bättre europeiska robotsystemet Samp/T.

Vad dessa kritiker möjligen inte insett är att beställningen av Patriot hänger samman med att Sveriges regering och krigsmaktens ledning inte bara kryper för NATO, utan i alldeles särskilt hög grad för USA. Här går inflytelseagenten för Vita Huset och Pentagon, Sveriges krigsminister Peter Hultqvist, i spetsen. Därav också frånvaron av kritik mot Trump från svensk sida, i samband med det nyligen avhållna NATO-toppmötet. Den skränande och arrogante USA-presidenten krävde ju där att rustningarna skulle ökas till mer än det dubbla!

För vårt lands freds- och folkrörelser kan frågan inte stå om miljarderna ska kastas ut på US-amerikanska Patriot eller europeiska Samp/T. I stället måste det handla om att sätta ner foten: Nu räcker det! Nej till krig! Nog med massdödande!

Människors självklara olust inför det militära-industriella komplexet har noterats också av kapitalistiska institutioner. Så kallade “etiska fonder” som bland annat inte investerar i krigsindustrins aktier erbjuds nischen samvetsömma välbeställda. Ett för det militär-industriella komplexet fullkomligt ofarligt arrangemang, som gör frågan om krigsindustrin och vapenhandeln till en sorts privatsak.

Är man emot vapenkommersen måste man verka för att den upphör! Det betyder att man tillsammans med likasinnade organiserar sig för att skapa en bred folklig pacifistisk rörelse!

Och i stället för att diskutera fördelarna prestations- och kostnadsmässigt med det ena eller andra robotsystemet måste de vägledande parollerna vara:

Stoppa vapenexporten! Stoppa vapenimporten! Lägg ner all vapenproduktion!

Regering (S och Mp) påstår att Sveriges utrikespolitik vilar på en “feministisk” grund. Av detta har blivit ingenting. Utrikesminister Margot Wallström har brutalt körts över av krigsminister Hultqvist och det militärindustriella komplexet. Vapenexporten backas upp som aldrig förr, och kryperiet för militäralliansen NATO och USA har blivit regeringens ledstjärna. Inte ens den resolution för förbud av kärnvapen som Sverige faktiskt, tillsammans med en majoritet av FN:s medlemsstater, varit med och drivit fram vågar man nu skriva på! Orsaken är att USA pekat med hela handen, vilket lett till att krigsminister Hultqvist fått med sig hela regering på att backa.

Det vi behöver är en pacifistisk och internationalistisk utrikespolitik! Och parollen Nej till svenskt deltagande i NATO bör kompletteras med parollen Upplös NATO! Kampen för att besegra militarismen måste föras genom folkens internationella samverkan och förbund.

En förutsättning för en framgångsrik kamp mot imperialismen är att rörelsen i varje land först och främst tar strid med sin “egen” militarism. I Sverige måste därför, som i andar länder, det grundläggande kravet vara: Upplös krigsmakten!

Är denna inriktning “realistisk”? Naturligtvis hävdar det politiska och ekonomiska etablissemanget och det militärindustriella komplexet att det inte är det. Liksom alla riksdagens nuvarande partier och alla ledande ledande systemförsvarande medier.

Men en sådan inriktning är faktiskt i högsta grad och i djupaste mening realistisk! Den svarar mot vad mänskligheten behöver och vad en majoritet av mänskligheten redan idag anser vore det bästa. Alltså handlar det nu om organisation!

Från Kiruna till Johannesburg, från New York till Moskva och från Rio till Peking måste en solidarisk, internationalistisk och pacifistisk och världsomspännande rörelse unisont ropa ut:

Nu räcker det! Inget mer massdödande! Mänskligheten är vårt fosterland!

Om Sverige hade en verkligt röd-grön regering skulle den redan den dag som är, och utan att tveka, sända ut dessa paroller till världen. Och effekten skulle omedelbart bli en enorm våg av entusiasm bland folken runt om i världen!

Det är en stor tragedi och en katastrof att dagens socialdemokratiska ledning valt att underordna sig Trump och det militärindustriella komplexet. Här måste för arbetarrörelsen en omedelbar och total kursomläggning komma till stånd. Med andra ord en återgång till de ideologiska rötterna och en internationalistisk inriktning med ledstjärnor som Karl Marx och Rosa Luxemburg.

Ledarredaktionen

eFOLKET

 

You May Also Like