Väder – Klimat

Den extrema värmen fortsätter att hålla sitt grepp om Sverige denna sommar 2018. Regnen är få och sporadiska och förmår inte förhindra utvecklingen av en allt brunare och torrare natur.

Skogsbränder rasar okontrollerat och hotar även bebyggelse. Byar utryms i skrivandets stund (19 juli). Vilda djur ar svårt att hitta föda. Bönder får foderbrist och kommer att tvingas till nödslakt. Just nu ser vi inget slut på hettan.

Det sägs ofta att man inte ska blanda ihop väder och klimat. Vädervariationer finns alltid oavsett om klimatet håller på att förändras eller inte.

Det är dock svårt att bortse ifrån sannolikheten att den nu pågående extremvärmen är att relatera till den pågående klimatförsämringen. Värmerekord har slagits över hela norra halvklotet. Arktis och Svalbard har haft temperaturer absurt över det normala. Sanningen är nog tyvärr att vi med stor sannolikhet ser de begynnande effekterna av klimatförändringen.

Och detta fyller oss med vrede. Världens forskarsamfund har nu så länge varnat och förklarat att ordentliga förändringar i vårt sätt att konsumera och använda naturresurser måste till.

De som har den ekonomiska makten (storföretagen) har struntat i saken eller genomfört alldeles otillräckliga förändringar. I den kapitalistiska värld vi lever i är det maximal profit som gäller.

De politiska makthavarna försöker få företagen att handla mer miljövänligt genom ekonomiska incitament. Genom att till exempel höja skatterna på mer skadliga ämnen. Statsmaktens agerande är ju därmed ett erkännande av att företagen enbart kan fås att agera på ett bättre sätt om de får ekonomisk kompensation. Och det fungerar inte speciellt bra som vi idag kan se.

Den mäktigaste staten, USA, har ju nu under Trump dragit sej ur Parisavtalet. Detta avtal innebar inte på långa vägar vad som krävs för att stoppa upp klimatförsämringen men det innebar ett erkännande av problematiken. Trump är under under inflytande från direkta förnekare av att klimatet håller på att förändras. Ett sådant “förnekarparti” i Sverige är Sverigedemokraterna. De har bland annat föreslagit (januari 2017) att statens anslag till SMHI ska minska med 11 miljoner eftersom SMHI:s information om klimatförsämringen enligt SD är “tendensiös opinionsbildning”.

Det om krävs idag är en radikal omställning. Naturligtvis måste fossila bränslen bytas ut mot förnyelsebar energi som sol- och vindkraft. Men hela konsumtionsmönstret måste ställas om. De välbeställda konsumerar på ett absurt sätt. Och hela jordens befolkning får ta konsekvenserna. Torka, höjda vattennivåer, allt frekventare och värre orkaner. Djurarter hotas med utrotning.

Denna radikala omställning är omöjlig om vi låter makten över besluten ligga kvar hos storföretagen. Besluten måste tas utifrån allas våra intressen, och jordklotets intresse! Vi på eFOLKET anser ju att ingen grön politik är möjlig utan röd politik. De avgörande ekonomiska maktfaktorerna (banker och storindustri) måste överföras i hela folkets ägo. Det som nu händer med väder och miljö visar att de klasser som nu styr kommer att styra oss till ett helvete.

Peter Widén

You May Also Like