Gubben Lexius. Ett levnadsöde i Eskilstuna

Hvem kände icke den till sitt yttre så föga tilltalande, nästan döfva gamla gubben, som egentligen hette Alexius Hellberg, och som hela livet traskade omkring här bland oss eskilstunesare, om ock ej beständigt som gubbe, så åtminstone något ditåt

Så inleder Pauline Lundström sin beskrivning av “Gubben Lexius” i sin bok “Gamla Eskilstuna...

Läs mer