Foto: jimforest / Visualhunt.

Soldater gjorde Hitlerhälsning och spelade nazistisk musik – “Ungdomlig dumhet” enligt regementschefen

Nu har det hänt igen – att soldater öppet visat sina nazistiska sympatier. Den här gången är det vid Göta Trängregemente, T2, i Skövde.

Det var i samband med en skjutövning och en paus vid en lägereld, som tre soldater gjorde Hitlerhälsningar och spelade nazistiska “kampsånger”. Dessutom drog man “bögskämt” och kränkte kollegor.

“Det här är inte okej och inte acceptabelt”, säger regementschefen Lisa Skoglund, samtidigt som hon förminskar det hela genom att kalla det “ungdomlig dumhet”.

Den enda påföljden för dessa “ungdomliga dumheter” blev att soldaterna haft chefssamtal med sina två närmaste chefer.

De har också legat “under bevakning” för att kontrollera att “den ungdomliga dumheten” inte upprepas.

“Nu har de återupprättat sitt förtroende”, säger Lisa Skoglund till Sveriges Radio, P4 Skaraborg.

Judiska centralrådet har dock reagerat kraftigt på uppgifterna om de Hitlerhälsande soldaterna.

Aron Verständig som är ordförande i Judiska centralrådet säger till Sveriges Radio att han är “bedrövad” och att “det är farligt när konsekvenserna av nazistiska uttryck inte blir allvarligare”.

Inte första gången

Det här är som sagt inte första gången sådana här “ungdomliga dumheter” förekommer inom det militära.

För två år sedan var det två soldater vid Luftstridsskolan i Uppsala som gjorde Hitlerhälsning.

De blev avstängda under utredningen:

“Jag har i min anmälan yrkat om att dom här ska avskedas”, sa då Robert Nylén, förbandschef på Luftstridsskolan. Det slutade med att de två soldaterna självmant sa upp sig.

2013 var det en “Berusad militär vid P4 i Skövde som “brustit i omdöme” genom att göra Hitlerhälsning och ropat “sieg heil”. Inte bara en gång, utan två gånger gjorde han Hitlerhälsning och ropade sieg heil.

Till saken hör att mannen var befäl. Av vilken rang framgår inte av de uppgifter jag tog del av. Inte heller befälets ålder, så jag vet inte om man även den gången kunde skylla på “ungdomlig dumhet”.

Den gången slog Försvarsmakten fast att befälet “allvarligt brustit i sitt omdöme”. Påföljden blev att han fick en varning för sitt agerande.

Hur allvarlig en varning är, vet jag inte riktigt. Kanske det varit allvarligare och han fått en “allvarlig varning”?

Man kan säga att det skett en viss nedtrappning gällande påföljderna för att öppet visa nazistiska åsikter inom det militära.

2013 fick befälet som gjorde Hitlerhälsning och heilade en varning.

2021 slutade med att de två soldaterna som gjorde samma sak “kom undan” med att säga upp sig.

Och nu 2023 kallas Hitlerhälsning, nazistmusik och bögskämt för “ungdomliga dumheter” och påföljden blir ett “chefssamtal”.

Är det ett tecken i tiden? Man undrar vad som hänt om man i stället sjungit Internationalen eller Arbetets söner?:

“Arbetets söner sluten er alla
Till våra bröder i syd och i nord!
Hören I ej hur mäktigt se skalla
ut över världen befrielsens ord?
Ur den förnedrande träldomens grift,
upp till en hedrande ädel bedrift!
Oket med påskriften: ”Bed och försaka!”
länge oss nertryckt i mörker och nöd;
Människovärdet vi fodra tillbaka.
Kämpa för rättvisa frihet och bröd!

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like