Foto: Gerd Altmann/Pixabay

Tyska filosofen Immanuel Kant – Om den eviga freden

Jag sitter med Aftonbladets historiekorsord på markan vid Strömsholm, där jag tar en fika, läser och löser det historiska korsordet. Dagens fråga; ”Vad hände 22 april 1724?”. Svaret; ”Tyske filosofen Immanuel Kant föds”.

Passande nog är det ett inslag om Immanuel Kant på P1, Sveriges Radio, när jag åker hem. Inslaget handlar om 300-årsdagen av Immanuel Kants födelse. En av de saker man tar upp, och som i dessa tider är mer aktuell än någonsin, är frågan om krig och fred.

Hösten 1795 kom Kant ut med boken ”Om den eviga freden” (Zum ewigen Frieden). Boken skrev han med anledning av freden i Basel samma år mellan Preussen och det revolutionära Frankrike. En fred som Kant beskriver som ”en strategisk uppgörelse av ett slag som endast är ett uppskjutande av fientligheterna, till skillnad från ett fredsslut som innebär slut på alla fientligheter”.

Boken ”Om den eviga freden” beskrivs som en av Kants viktigaste politiska skrifter. Så här skriver filosofer.se i en kort sammanfattning av boken:

”I skriften Den eviga freden 1795 försöker Immanuel Kant ställa upp ett antal villkor som genom tillämpning kan inrätta en evig fred. Han medger att människan av naturen är benägen att ta till strid vid konflikter och avser inte att ändra denna natur, utan betonar vikten av att instifta ett antal praktiska åtgärder som ser till att det blir i allas intressen att upprätthålla fred.

En av punkterna är att stående arméer ska avvecklas (”Standing armies shall in time be totally abolished”, som det står i den engelska översättningen. Min kommentar)

Rustade arméer utgör ett konstant hot mot krigsutbrott eftersom upprustning och expansion av dessa i slutändan gör freden dyrare än kriget. Kant skriver: ”Den stående armén blir därigenom orsak till angreppskrig, som ett sätt att bli av med denna tunga börda”. Det är ett brott mot folkrätten att staten begagnar sig av människor som en del i ett krigsmaskineri.

(Här vill jag skjuta in att detta ”att begagna sig av människor som en del i ett krigsmaskineri” är centralt. Det är inte människorna, soldaterna, i de olika länderna som har något otalt med varandra. De har ingen anledning att skjuta skallen av varandra för att dö nån slags ”hjältedöd”. Det är makthavarna, de härskande i olika länder som har, eller tror sig ha, anledning att gå i krig. Eller snarare, de skickar ut soldater i krig som ska offras för deras tillkortakommanden. Om alla soldater vägrar blir det inga krig)

En annan av punkterna riktar in sig på att överträdelser i krig som skapar osämja för all framtid mellan parter måste undvikas. Sådana överträdelser gör ett ömsesidigt förtroende i fredstid omöjligt och kan i värsta fall urarta till ett utrotningskrig….

För att en framtid utan krig ska kunna komma till stånd krävs, enligt Kant, en federation mellan fria stater. Medan naturen har gett den starke rätten måste det upprättas band mellan stater som skapar allmänt intresse för att bevara fred” (se lästips)

IMMANUEL KANT OCH ALFRED NOBEL TYCKS VARA ”VAPENBRÖDER” I KAMPEN FÖR FRED

Jag noterar att Kants punkt ”att stående arméer ska avvecklas” är nästan exakt vad Alfred Nobel skriver i sitt testamente om fredspriset:

”Fredspriset tilldelas den som har verkat mest och bäst för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser”.

Man frågar sig om Alfred Nobel inspirerats av Immanuel Kant och hans ”Om den eviga freden”.

Alfred Nobel var ju god vän med baronessan Bertha von Suttner som var österrikisk författare och pacifist. Bertha von Suttner är kanske mest känd för sin antimilitaristiska bok ”Ned med vapnen! (Die Waffen nieder!, 1889). 1905 tilldelades Bertha von Suttner Nobels fredspris.

Det finns kanske anledning att gå tillbaka till Immanuel Kant och fördjupa sig i de fredstankar han förespråkar i sin bok ”Om den eviga freden”.

Några minskningar av ”stående arméer” ser vi inte skymten av idag. Nu ska vi i stället lära oss, och vänja oss vid tanken, att ju mera vapen desto tryggare blir världen.

VÄRLDENS MILITÄRA KAPPRUSTNING

Sipri har i dagarna kommit med ett pressmeddelande där man redovisar världens totala militärutgifter 2023.

Världens totala militärutgifter för 2023 uppgår till ofattbara 2 443 miljarder dollar, vilket är en ökning med 203 miljarder dollar jämfört med året före då det ”bara” var 2 240 miljarder dollar. Det är så ofattbara belopp att det inte går att förstå.

Och vem tror innerst inne att världen blir säkrare ju mer det satsas på militär upprustning.

Några andra intressanta siffror i Sipris rapport.

USA, som satsar mest av alla länder, har militärutgifter 2023 på 916 miljarder dollar, vilket är cirka 37 procent av världens totala militära kostnader.

Samtliga Nato-länder har en militärbudget på 1 341 miljarder dollar, vilket motsvarar 55 procent av världens totala militärutgifter.

Kina som ligger på andra plats har militärbudget på 296 miljarder dollar

Rysslands militärbudget för 2023 är 109 miljarder dollar. Alltså mindre än 10 procent av vad Nato-länderna har tillsammans. Uppenbarligen är inte den ryska björnen alls så militärt stark som man vill göra gällande i debatten för att ”motivera” den enorma militära upprustning som nu påstås nödvändig inom Nato-länderna.

Nu handlar krig inte bara om pengar, utan också hur mycket pang-pang man får för pengarna Men ett styrkeförhållande på Nato-sidan på 1 341 miljarder dollar mot Rysslands 109 miljarder dollar säger väl en del.

Man ska också tänka på att ”utvecklingen” av vapen går väldigt snabbt så att man får mera sprängkraft för pengarna idag. Förstörelseförmågan blir ”effektivare”. Ta bara de ”moderna” atombomberna som har sprängkraft som är mångdubbelt starkare än bomberna över Hiroshima och Nagasaki.

Bomberna över Hiroshima och Nagasaki hade en sprängkraft på cirka 20 kiloton (1 kiloton = 1000 ton)

Världens kraftigaste atombomb (enligt uppgift jag har hittat) provsprängdes i Ryssland (Sovjetunionen) 1961 vid Novaja Zemlja som ligger i Norra ishavet Den hade en sprängkraft motsvarande 50-60 megaton trotyl (1 megaton = 1 miljon ton). Alltså ungefär som 3 300 Hiroshimabomber.

Tänk vad mycket annat man kunde få för 2 443 miljarder dollar om pengarna användes för att minska klyftorna mellan fattiga och rika, som ju är en av orsakerna till att konflikter uppstår.

Likaså att satsa på klimatet för att hejda utsläppen som orsakar den globala uppvärmning, som kanske blir en ännu större mänsklig katastrof än dessa katastrofala krig.

Likaså att minska rovdriften på jordens ändliga resurser. Årets ”Overshoot Day” nådde vi i Sverige redan 3 april (år 2023). Då hade vi nått den gräns som måste efterlevas om vi inte tror att vi har 4 jordklot att ösa ändliga resurser ur.

Kontrollen över viktiga och ändliga naturresurser är också en grogrund till krig och konflikter. Och där har ju den rika västvärlden en förmåga att hålla sig framme och ta för sig.

Lästips:

Immanuel Kant – Wikipedia

Världens militärutgifter ökar i en tid av krig, ökade spänningar och osäkerhet – Sipri. 22 april 2024

Immanuel kant och den eviga freden – filosofer.se

Perpetual Peace: A Philosophical Sketch – Wikipedia (Kants Om den eviga freden. Engelska)

Sveriges Overshoot Day är redan här – Greenpeace. Sweden. mars 29, 2023

Rolf Waltersson

You May Also Like