Dagordningens punkt 1: Förintande av arbetarrörelsen. Mars 1933. Punkt 1a: Kommunistpartietspartiets medlemmar fängslas, torteras, mördas och kastas i de nyupprättade koncentrationslägren.

Kortintroduktion till Eric Vuillards “Dagordningen”

Eric Vuillard föddes 1968 i Lyon i Frankrike. Han har ett antal uppmärksammade romaner bakom sig. Boken Dagordningen kom ut i svensk översättning (Lotta Riad) 2019 och har fått många fina priser; bland annat Goncourt-priset, vilket är det mest prestigefyllda litteraturpriset i Frankrike.

I Dagordningen skildrar Vuillard hur Adolf Hitler och nazisterna, uppbackade av storkapitalet, tog över den politiska makten i Tyskland i början på 1930-talet. Det är naturligtvis en både deprimerande och skrämmande skildring. Samtidigt stämmer den till eftertanke, och tyvärr lärorik för den tid vi själva nu lever i.

Eric Vuillard. Foto från newyork.consulfrance.org.

Eric Vuillard har skrivit den blott 123-sidiga romanen som en deckare. Den inledes med vad som hände den 20 februari 1933 i Riksdagshuset i Berlin. Då anländer ett tjugotal storföretagare till maktens centrum tillsammans med en sammanbiten och lite tjurig Adolf Hitler. Där finns bland andra högt uppsatta ledare för Opel, Seimens och BASF. Boken följer sedan händelseutvecklingen ända fram till den dagen då Tyskland under ledning av Adolf Hitler och Hermann Göring inleder annekteringen av Österrike – “Anshluss”, som den kom att kallas i det politiska rävspelet.

Här skildras ett antal av dåtidens politiska potentater. Förutom Hitler och Göring nämns Ernst Guderian, chefen för den tyska armén. Liksom många andra av de höga militärerna hyste han inte särskilt höga tankar om Adolf Hitler. Men nazistpartiet och den politiskt konservativa och tysknationalistiska krigsmaktens ledning hade hade funnit varandra i en gemensam strävan att driva igenom en kraftig militär upprustning. På motsvarande sätt hade nazisterna och storkapitalisterna förenats i en gemensam önskan att krossa, i den bokstavliga meningen förinta, arbetarrörelsen. Varken de höga militärerna eller de mäktiga storkapitalisterna betraktade den parlamentariska demokratin som något omistligt. Och det gjorde faktiskt inte heller större delen av den tyska politiska borgerligheten och medelklassen.

Dagordningen är en mörk berättelse, och ibland även en ironisk och bitsk historia, om hur det gick till när Europa och världen började ta de första stapplande stegen mot det som sedan kom att bli mänsklighetens andra stora katastrof under 1900-talet.

En lite humoristisk men samtidigt mörk del av boken är när den tyska nazistiska invasionen av Österrike ska genomföras våren 1938 så höll den på att bli ett fiasko. Det berodde på att de första stridsvagnarna i den inledande kolonnerna av militärfordon gick sönder precis på gränsen till Österrike. Det i sin tur utmynnade till ännu ett raserianfall från den då alltmer uppjagade Hitler. Under tiden stod då de österrikiska nazisterna vid vägkanterna och väntade otåligt på den tyska inmarschen – som aldrig tycktes komma … Detta bidrog till att delar av den tyska armén på Hitlers order istället omdirigerades till järnväg. Den militära inmarschen till Österrike 1938 förlorade därmed förstås något av den avsedda karaktären av storstilad och perfekt genomförd uppvisning.

Dagordningspunkt året 1938: Omedelbart efter inmarschen förnedrades judar i Wien genom att tvingas knäskura gator och trottoarer. För en mycket stor del av Österrikes judar var det första steget mot den outsägliga katastrofen i förintelselägren.

Dagordningen behandlar ett av de absolut viktigaste ögonblicken i 1900-talets mörka politiska historia. Den pekar på hur fruktansvärt illa det kan gå när oanständiga och grymma politiska krafter får ta över. Det kan faktiskt leda fram till krig – världskrig.

Kjell Andersson

Översättare: Lotta Riad. Förlag: Lind & Co Utgivningsdatum. 10/10 2019.

You May Also Like