Foto: Steve Buissinne/Pixabay

SD-regeringens slakt på folkbildningen

I en debattartikel i Eskilstuna-Kuriren 7 november går fem företrädare från SD till storms mot studieförbunden som påstås fuska med bidragen i ”enorm skala”. Det är:

  • Alexander Christiansson (SD), riksdagsledamot, kulturpolitisk talesperson
  • Jonas Andersson (SD), riksdagsledamot, ledamot kulturutskottet
  • Kim Fredriksson (SD), gruppledare Eskilstuna
  • Christine Hallinder (SD), gruppledare Flen
  • Björn Karlsson (SD), gruppledare Strängnäs

Även om angreppen riktar sig mot alla studieförbund, är siktet mest riktat mot ABF, som är knutet till Socialdemokraterna, men även andra delar av arbetarrörelsen. (se lästips Eskilstuna-Kuriren)

Kan ju nämna att bland de 10 studieförbunden har vi, förutom ABF, bland annat:

– Medborgarskolan, knuten till (M).
– Vuxenskolan, knuten till bl.a. (C), (Mp) och (L).
– Studieförbundet Bilda, knuten till en rad frikyrkliga samfund.
– Studiefrämjandet, har medlemsorganisationer som Fältbiologerna, Svenska Turistföreningen och Svenska Jägareförbundet. (se lästipsen – Wikipedia)

Som grund för angreppen mot folkbildningen hänvisar man till Riksrevisionen som i en granskning kommer fram till att studieförbunden ”brister i alla led” när det gäller redovisning av underlag för studiecirklar. Och det är allvarligt nog.

Men på en fråga om hur mycket pengar som försvinner i reda summor eller i procent av de 1,8 miljarderna som statsanslagen ligger på, svarar revisionsdirektör Ann-Mari Skorpen:

”Nej det har vi inte beräknat. Men vi ser risk för att pengar går till annat än folkbildning….” (se lästips – Alltinget)

För att komma tillrätta med fusket i ”enorm skala” har SD-regeringen dragit ner statsbidragen nästa år med 350 miljoner. Året därpå med 350 miljoner och 2026 med ytterligare 500 miljoner.

2026 återstår endast 700 miljoner av de 1,8 miljarderna. Det är rena slakten på folkbildningen.

Kan lägga till att SD i sin budgetmotion föreslog en neddragning av statsbidragen på totalt 1,175 miljarder, vilket hade gett slutresultatet 625 miljoner 2026.

1,8 miljarder – 1,175 miljarder = 625 miljoner.

Nu blir regeringens nerdragning ”bara” 700 miljoner. SD fick nästan igenom hela den slakt på folkbildningen som man ville.(se lästips – Alltinget)

Riksrevisionen pekar inte heller ut något studieförbund. Varför pekar då debattörerna ut ABF och Socialdemokraterna som värst av alla? Vet SD något som Riksrevisionen inte vet?

Det handlar om ideologi från SD:s sida. Man hatar studieförbunden (i alla fall ABF) och tycker att folkbildning är löjligt. Att det bara är ”hobbyverksamhet” som inte ska ha statligt stöd. Därför ger man sig även på Folkhögskolorna som också får kraftigt nedskurna anslag.

Gå gärna in på Wikipedia och läs om den omfattande studieverksamhet och kulturella aktivitet man bedriver och som årligen når över 1 miljon människor.

Fusk med bidrag kan aldrig accepteras. Och det ska bekämpas varhelst det förekommer.

Men jag fattar inte hur SD-regeringen tänker. Det fuskas också med mycket annat, till exempel Rot-bidragen. Men där går man inte in och stryper åt. Tvärtom så höjer man gränsen från 50 000 till 75 000 per person och år. En höjning med 50 procent.

Riksrevisionen håller på med en granskning av fusket med Rot-bidrag. Resultatet kommer att presenteras i en rapport i december i år.

Varför inväntade man inte resultatet av denna granskning? 2022 kostade Rot-avdraget 11,8 miljarder, vilket är nästan 7 gånger mera än bidragen till studieförbunden. Där finns en hel del att ”plocka hem” för de som vill fuska. Att det fuskas kan vi vara ganska säkra på. Om det fuskas i ”enorm skala” vet nog ingen.

På tal om att ”falla för frestelsen”. Några exempel.

Mona Sahlin (S) fick löpa gatlopp när hon betalade en Toblerone med statens kontokort i stället för sitt privata.

Riksdagsmannen Erik Bengtzboe (M) fuskade till sig 158 000 genom att felaktigt skriva sig som boende i sin mammas fallfärdiga lilla sommarstuga i Nyköping. Nu jobbar han, hör och häpna, som chefsekonom för Skattebetalarnas förening.

Jimmie Åkessons svärmor Margareta Larsson (SD) hoppade av partiet och blev politisk vilde. Hon kvitterade ut 62 400 i månaden från riksdagen utan att sätta sin fot i riksdagshuset.

Det här är en debattartikel som publicerades i Eskilstuna-Kuriren 20 november. Jag har gjort några små ändringar och tillägg i det här inlägget. Det är sånt som inte ”fick plats” i Eskilstuna-Kuriren eftersom man har begränsat utrymme för hur lång en text får vara.

Går ni in och läser om de olika studieförbunden finns uppgifter och hur mycket de får i statliga bidrag. Eftersom ABF är det största studieförbundet med flest aktiviteter ligger deras statsbidrag på 475 000 kronor (2021) ABF har samarbete med 54 olika organisationer. Bland annat PRO, Hyresgästföreningen Riksförbundet, KF, DHR, Vänsterpartiet, Synskadades riksförbund, Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

Lästips:

Arbetarnas bildningsförbund (Sverige) – Wikipedia

Medborgarskolan – Wikipedia

Studieförbundet Vuxenskolan – Wikipedia

Studieförbundet Bilda – Wikipedia

Studiefrämjandet – Wikipedia

Stopp för studieförbundens korruption och bidragsfusk – Eskilstuna-Kuriren – 7 november 2023

SD-regeringen slaktar folkbildningen – Liberalerna håller i yxan – eFOLKET 20 september 2023. (här finns länkar till andra artiklar)

Riksrevisionens fräna kritik mot statens stöd till studieförbunden – ”brister i alla led” – Alltinget 28 september 2023

Riksrevisionens rapport om statsbidrag till studieförbunden – 24 januari 2023

Riksrevisionen granskar statsbidraget till studieförbunden – Folkbildningsrådet

Rolf Waltersson

You May Also Like