Foto: Prensa Latina.

80 000 i Panama har fått lära sig läsa och skriva tack vare Kuba

Panamas regering meddelade i torsdags att den kubanska metoden “Ja, jag kan” har lärt närmare 80 000 medborgare i landet att läsa och skriva.

För att uppmärksamma Världsdagen för alfabetisering påminde ministern för social utveckling, Maria Ines Castillo, att för 15 år sedan påbörjades programmet “Muévete” (“Rör på dig”) i Panama. Programmet bygger på Kubas erfarenheter i kampen mot fattigdom och ojämlikhet. Under de tre senaste åren har 3 508 personer, varav 2 332 kvinnor och framförallt i områden med ursprungsbefolkning, gynnats av programmet för att få bättre levnadsvillkor.

Castillo hyllade också den kubanska läsmetoden som på sju veckor och 65 lektioner på nätet gjort det möjligt för närmare 600 elever på 150 olika platser att kunna delta. Hon framhöll att nu kan dessa läskunniga delta i valet 2024, då de med sina namnteckningar kan få ID-kort och delta i valen.

Kubas ambassadör i Panama, Lydia Margarita Gonzalez, tackade för möjligheten för kubanerna att stödja ansträngningarna att alfabetisera de som mest behövde det. Inspirationen kommer från nationalhjälten José Martí som sa “att vara utbildad är enda sättet att vara fri”.

Ambassadören informerade också om att sedan 2002 har den kubanska metoden använts i fler än 30 länder på olika kontinenter vilket gynnat närmare 11 miljoner människor som kunnat lämna mörkret och vara medvetna om sina beslut samt ha grundläggande redskap för att forma sin framtid.

Vid en ceremoni i huvudstaden mottog eleverna sina certifikat. En av dem, Zuleika Cordoba, var synbart rörd och uppmanade alla som behövde det att övervinna svårigheterna. Hon sa “för att lära blir man aldrig för gammal”.

Alfabetiseringen i Panama är en nyckelfaktor för landet för att nå FN:s mål i Agenda 2030.

Prensa Latina 220908 (något kortad)

You May Also Like