Förbud mot kryssninsfartyg att anlgöra kubanska hamnar är en del i Trump-administrationens upptrappning av den ekonomiska krigföringen mot Kuba.

Trump-regeringen förbjuder Fredsbåten, nödhjälpsleveranser och kryssningar mm till Kuba

Artikelförfattare: Eva Björklund

All världens företag, länder och organisationer tvingas följa USAs dagordning. Exemplen är otaliga på de förbud mot kryssningar, nödhjälpsleveranser och resor som ingår i den senaste upptrappningen av den ekonomiska krigföringen mot Kuba, och som är flagranta brott mot Folkrätten. De drabbar inte bara Kuba utan också de företag i hela världen, även USA, som handlar med Kuba, samt den internationella solidaritetsrörelsen. Ett av de senaste exemplen är Trumps förbud för japanska Fredsbåten att angöra hamn i Kuba och de nya förbuden mot alla kryssningsfartyg och handelsfartyg.

Fredsbåten är en s.k. NGO (en icke statlig organisation) för fred, mot kärnvapen, med säte i Japan. Fredsbåten har angjort Kuba 19 år i rad och har blivit en symbol för fredlig samlevnad och god vilja mellan folken. Den hindras nu, i det svåra läge Trumps skärpta blockad försatt Kuba i, att visa kubanerna sitt tacksamhet och stöd för deras upprätta hållning och optimism, för mänskligheten.

Förbudet mot Fredsbåten är inte den första absurda åtgärden för att hindrar fartyg från att angöra ön, men som tidigare kommer dessa förbud att misslyckas förr eller senare och Fredsbåten kommer åter att nå Kuba-ön med sitt budskap om fred och solidaritet, försäkrade Kubas Japanambassadör Carlos Miguel Pereira i en artikel i Cubadebate

I lasten hade fartyget “blygsamma gåvor” från kubaner bosatta i Japan och från japanska Kubavänner, till stöd för människor och samhällen som drabbade av tornadon i början på året.

Helms-Burton-lagen bryter mot internationell lag och slår till mot fredlig samlevnad och vänskap. Det är en lag för nykolonialism och för slaveri, twittrade Kubas president Miguel Cíaz Canel. (Källa Telesur 190610)

Norskt rederi förlorar 8 procent av vinsten.

Norwegian Cruise offentliggjorde i fredags att USAs blockadförbud mot kryssningsfartygstrafiken till Kuba minskar rederiets vinst 2019 med 8 procent. De snabba omställningarna av programmen och prissänkning de behövt göra, innebär att aktierna rasar med mellan 4,5 och 5,5 US$ per aktie. Och Royal Carribbean anger att intäkterna kommer att minska med mellan 25 och 25 cent per aktie.

I USAs åtgärdspaket för att skärpa blockaden ingår också förbud mot alla studie- och kulturutbytesresor och för “folk-till-folk-kontakt” samt flera åtgärder som drabbar Kubas internationella kontakter som varutransporter och betalningar, penningförsändelser från kubaner i utlandet hem till familjerna Kuba, bankkontakter, affärskontakter med mera.

Kuba utrikeshandels- och investeringsminister Rodrigo Malmierca fördömde USAs ekonomiska krig mot Kuba, som pågått i nästan 60 år och orsakat Kuba förluster på över 134 miljarder US$ i dagens kurs.

Detta är inte första gången som absurda åtgärder hindrar fartyg från att angöra ön. Men som tidigare kommer åtgärder förr eller senare att misslyckas och Fredsbåten kommer åter att nå fram till kubanskt land med sitt budskap om fred och solidaritet, försäkrade Rodrigo Malmierca.

Fartyget hade i lasten “blygsamma gåvor” från kubaner bosatta i Japan och från japanska vänner, som skickade stöd till de som drabbades av tornadon i början på året.

Kubas president Miguel Díaz-Canel framhåller att Helms-Burton är olaglig och slår mot “fred, solidaritet, fredlig samlevnad och vänskap”. “Det är en lag för nykolonialism och slaveri”, twittrade presidenten nyligen.

USA förbjuder studie- och nöjesresor till Kuba

Under tisdagen ökade Trumpregeringen restriktionerna för USA-medborgares besök i Kuba och förbjöd även studie- och nöjesresor.

USAs finansdepartement klargjorde i ett uttalande att USA inte längre tillåter gruppresor i utbildnings- och kulturella syften, så kallade People to people-resor till Kuba.

Dessa resor gav tusentals USA-medborgare möjlighet att besöka Kuba redan innan USA återställt fullständiga diplomatiska förbindelser i december 2014.

Departementet uppgav att USA-registrerade privata och kommersiella flyg, liksom kryssningsbåtar, segelbåtar, fiskebåtar m.m. skulle nekas tillstånd att angöra Kuba. Och andra nationers fartyg och flyg bötfällas om de angör Kuba.

Men flygbolagen verkar vara opåverkade, liksom de företag/organisationer som ordnar gruppresor för universitetsstuderande, resor för akademisk forskning, journalistik och yrkesmässiga resor.

Det dödar resekategorin People to people, det vanligaste sättet för den genomsnittliga USA-medborgaren att resa till Kuba, säger Collin Laverty, chef för Cuba Educational Travel, en av de största resebolagen i USA med Kubaresor.

Finansministern Steven Mnuchin sa att åtgärderna är ett svar på Kubas “destabiliserande roll” på västra halvklotet, och inkluderade stödet till presidenten Nicolas Maduros regering i Venezuela.

Kuba fortsätter att spela en destabiliserande roll på västra halvklotet vilket ger kommunismen fotfäste. Kuba fortsätter att stötta USA-motståndare i till exempel Venezuela och Nicaragua genom att rubba jämvikten, genom att undergräva rättsstatsprincipen och undertrycka demokratiska processer, sa han.

Administrationen har tagit ett strategiskt beslut om åtstramning av sanktioner och andra restriktioner gällande den kubanska regimen. Åtgärderna ska hjälpa till att hålla borta US-dollar från händerna på kubanska militära underrättelse- och säkerhetstjänster.

De nya inskränkningarna framhölls i nationella säkerhetsrådgivaren John Bolton i ett apriltal i Miami, till veteraner från den misslyckade invasionen av Playa Giron 1961, men detaljerna om förändringarna blev offentliga först i tisdags 11 juni.

Bolton sade då, till jublande invasionsveteraner, att USA:s nya åtgärder mot Kuba skulle fullfölja det som påbörjades vid invasionen 1961. Det vill säga, att den gamla överklassen skulle återta makten över Kuba.

Finansdepartement meddelade att sanktionerna ska träda i kraft onsdagen efter publicering i Federal Register.

Källa: AP 190604, samt Telesur, Prensa Latina, the Guardian m fl.

You May Also Like