Världsvida protester mot gripandet av Boris Kagarlitskij – SKRIV UNDER PROTESTUPPROPET!!

Gripandet i Ryssland av krigsmotståndaren och den välkände sociologen Boris Kagarlitskij har väckt protester i hela världen. I Sverige har ett upprop startas som fått stöd i stora delar av världen:

FRIGE BORIS KAGARLITSKIJ!

Initiativtagare är Tord Björk, medlem i Internationella Fredsbyråns råd och Internationella rådet för World Social Forum.

Boris Kagarlitskij greps i Moskva den 25 juli 2023 efter att ha anklagats av den ryska säkerhetstjänsten FSB för att “rättfärdiga terrorism”.

Kagarlitskij har förts till Syktyvkar, centrum av delrepubliken Komi i den nordöstra europeiska delen av Ryssland. Här har brottmålet mot honom inletts av FSB:s regionala avdelning. Enligt uppgifter i pressen hotas han med sju års fängelse.

Kagarlitskij är en världskänd sociolog och fredsaktivist. Han anklagades och fängslades redan under Sovjetunionens tid såväl som i Ryssland under Jeltsins presidentperiod.

Kagarlitskij har spelat en central roll i folkrörelser internationellt, bland annat som talare vid END-möten för kärnvapennedrustning redan under sovjettiden. De senaste åren deltog han även vid internationella Nej till NATO-möten och vid möten för global rättvisa. Genom sitt arbete har Kagarlitskij bidragit till kärnvapennedrustning och avtal av betydelse för världsfreden.

Anklagelsen om att “rättfärdiga terrorism”, när den ställs mot en av de mest uttalade förespråkarna för samarbete mellan alla sociala rörelser och alla människor i öst och väst, söder och norr, undergräver gemensamma ansträngningar för världsfred.

Vi uppmanar de ryska myndigheterna att släppa sina anklagelser och släppa Boris Kagarlitskij!

500 personer har redan (1 augusti kl. 11.00) undertecknat uppropet. Skriv gärna under:

Initiativtagare är Tord Björk, medlem i Internationella Fredsbyråns råd och Internationella rådet för World Social Forum.

Bland dem som lanserat uppropet är Erkki Tuomija, tidigare utrikesminister i Finland, Rosa Elva Zúñiga från CEEAL och World Social Forum, Sergio Bassio från det italienska fackförbundet CGIL, Patrick Bond, klimaträttvisesaktivist från Sydafrika, Joseph Gerson; ordförande, Campaign for Peace, Disarmament and Common Security, Ulla Klötzer; Kvinnor för fred, Finland, Håkan Svenneling, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet, Sverige, Henning Süssner Rubin, Mikael Nyberg, Eva Nikell, Ellie Cijvat och Hilary Wainwright, medredaktör för tidningen Red Pepper.

Även Europeiska vänsterpartiet och Transnational Institutet (TNI) har gjort ett uttalande för att stödja Kagarlitsky.

TNIs uttalande stöds av bland annat Naomi Klein, Yanis Varoufakis, Medea Benjamin, CodePink, David Adler, Progressive International, Walden Bello, Focus on the Global South och klimaträttviseaktivisten Pablo Solon.

You May Also Like