Tobias Billström anser att massakrern på tusentals palestinska kvinnor och män, barn och gamla, kan rubriceras som ett välavvägt agerande. (Foto: regeringen.se)

Sveriges utrikesminister ger grönt ljus åt Israels terrorbombningar

EU:s utrikesministrar är nu samlade till ett möte i Luxemburg, och Israel/Palestina-konflikten toppar dagordningen.

I synen på Israels totala blockad och massiva bombningar har meningarna i Luxemburg gått isär. Sveriges utrikesminister Tobias Billström tillhör dem som inte på något sätt vill kritisera vare sig blockaden eller det omfattande dödandet av civila från Israels sida. Billström sa idag till Sveriges Radio att “Israel har rätt att försvara sig”, med tillägget att Israel “bör i görligaste mån försöka rädda civila liv”. [eFOLKETs kursiveringar]

Eftersom det av väldigt många, inklusive EU:s utrikeschef Josep Borell och flera av de i Luxemburg församlade utrikesministrarna, framförts åsikten att Israel inte alls är i färd med att “i görligaste mån försöka rädda civila liv”, utan tvärtom är i färd med att begå krigsbrott med massivt dödande av civila som följd, framstod den svenske utrikesministerns formulering som uppseendeväckande.

Ekots Anders Liljeheden ställde därför följande fråga till Billström:

Men som det är nu då, följer Israel internationell rätt? Ja eller nej?

Tobias Billström svarade:

Men det är som jag sa tidigare. Israel har rätt att försvara sig, och svaret har varit proportionerligt.

Huruvida också den pågående våldsvågen mot civila palestinier på Västbanken, enligt Billström, skall betecknas som lika välavvägd som massakern på civila palestinier på Gaza-remsan, framgår inte i Eko-intervjun.

You May Also Like