Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Regeringen får förödande kritik från två expert-råd 

Finanspolitiska Rådet riktar förödande kritik mot regeringens klimatpolitik “Klimatpolitiken hänger inte ihop” skriver man i sin rapport. Rådet pekar på att regeringen i handling gör saker som går på tvärs mot de uppsatta klimatmålen.

För en tid sedan riktade klimatpolitiska rådet samma kritik mot regeringen. Finanspolitiska Rådet och Klimatpolitiska Rådet är statliga myndigheter med uppgift att granska regeringens agerande.

Klimatpolitiska rådet är en myndighet i form av ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan. Uppgiften är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat.

Finanspolitiska rådet fungerar likadant, men med fokus på finanspolitiken. I sin senaste rapport granskar man dock just klimatpolitiken och även jobbpolitiken. När det gäller den senare kritiserar man regeringen för att bara kopiera den förra borgerliga regeringens linje att attackera bidrag och stöd. Detta trots att det inte finns något att skära ned på. Villkoren för de mest utsatta är redan kraftigt försämrade.

När det gäller klimatet drabbar kritiken naturligtvis klimat och miljö-minister Romina Pourmokthari hårdast. Rådet pekar på frånvaron av styrning och konkret politik.

Pourmokthari har inget eget departement utan är underordnad Ebba Busch som är chef för klimat och näringslivsdepartementet. Även Busch är alltså speciellt drabbad av kritiken.

När Pourmokhtari och Busch ställs till svars av journalister får vi bara ett oändlig flöde av tomma ord från de “medietränade” ministrarna. Detta har på senare tid orsakat stor irritation också bland journalister

Klimatpolitiska och finanspolitiska rådens kritik innebär naturligtvis ett tungt nederlag för Tidölaget, som nu står med rumpan bar. I en situation där alla krafter borde sättas in för att ställa om samhället fattar regeringen beslut som går i motsatt riktning. Denna regering är ett hot mot oss alla, och i högsta grad mot kommande generationer.

Peter Widén

You May Also Like