59 kritiska V-medlemmar: “Partiledningens högersväng är förödande!”

Vänsterpartiets kongress, som hålls i Jönköping, inleds idag. Många partimedlemmar är starkt kritiska mot det förslag till nytt partiprogram som ska antagas. Och många partimedlemmar har på senare tid uttryckt oro över ledningens politiska kurs. Nedan ett upprop från 59 kritiker:

Vänsterpartiets kongress i Jönköping är en ödeskongress för partiets framtid för oss som socialister. Kongressen genomförs mot en bakgrund av dramatiska förändringar i vår politik och organisation.

Under de senaste åren har partiets ledning genomfört en kraftig högersväng i den förda politiken i strid mot vårt kongressbeslutade partiprogram:

Klimatpolitiken har underordnats industrins vinstkrav, exempelvis i Cementa-frågan, och partiledningens uppgörelse med M och SD om sänkningen av bensinskatten krossade klimatfrågan i valrörelsen.
Det historiska motståndet mot militarism och vår politik för avspänning och nedrustning byttes mot samförstånd med högerns gigantiska upprustning och vapenköp.

Solidaritet med Palestinas kamp har ersatts med ängslighet för kritik från borgerligheten.
Samtidigt har vår långsiktiga socialistiska strategi och antikapitalism, själva ryggraden i vårt partiprogram, öppet avfärdats av vår ordförande som icke längre gällande.

Parallellt med den politiska högervridningen har partiets interndemokrati brutits ner steg för steg och ersatts med toppstyrning inspirerad av socialdemokraterna. Medlemsmakt och stöd till initiativ underifrån har ersatts med inköpta kommunikationsstrategier som kräver tystnad om delar av vår politik, till exempel i klimatfrågan.

Informella maktpyramider har skapats bland kommunalråd och tjänstemän som blivit ledningens kontrollverktyg av medlemmarna. Öppen debatt och kritiska synpunkter har stämplats som skadligt, okamratligt och lett till exkludering eller uteslutning.

Den antirasistiska kampen har aldrig varit viktigare. Socialism utan antirasism och vice versa är inte möjligt. Vi befinner oss i ett läge där rasistiska visitationszoner är en verklighet som drabbar oss samtidigt som regeringen ställer folk mot folk för att splittra motståndet mot en politik som bara gynnar de rika.

Trots detta motarbetar partiledningen det antirasistiska arbetet och civil olydnad raderas till och med från vårt partiprogram.

Vänsterpartiets tid som socialistiskt parti kan ta slut denna vecka.

Vi ser det skenande hatet mot hbtqia+-personer, vi ser funkofobin som genomsyrar Tidöavtalet och vi vet att det enda sättet att bemöta de utmaningar vi står inför är en stark enad socialistisk front. Men när nedskärningar genomförs av vänsterstyrda kommuner och regioner knäcks den möjligheten.

Mot denna bakgrund är programkommissionens högervridna förslag till nytt partiprogram förödande.

Nu ska den obekväma socialistiska ryggraden knäckas för att få stopp på den interna oppositionen och möjliggöra en regeringsmedverkan utan hänsyn till politiskt innehåll. Även med förändringar i ordval och enstaka meningar kommer detta program att accelerera högervridningen.

Valberedningens förslag till ny partistyrelse är lika uppseendeväckande. Förslaget innebär en utrensning av alla kamrater som yppat någon kritisk ståndpunkt gentemot VU:s politik. Det är oacceptabelt.

Vi behöver ett parti där vi tillsammans tar kampen här och nu, i stället för ett ängsligt taktiserande för en framtida regering med S och C. Klimatfrågan är akut, den ekonomiska ojämlikheten skenar, rasism och fascism drabbar oss, krigsretoriken och Nato-medlemskapet driver oss mot hotande storkrig.

För att vända utvecklingen behöver Sverige ett kampvilligt socialistiskt parti som utan partiegoism samverkar med alla radikala rörelser för att bygga en maktpol som kan förändra samhället i grunden.

Kongressombud, ta ert ansvar – vi behöver ett socialistiskt vänsterparti!

Samtliga som skriver under är medlemmar i Vänsterpartiet:
Björn Alling, Linköping
Patricia Escalante, Malmö
Sofia Mir, Birka-Vasa
Katja Laine, Eslöv
Jonas Karlsson, Vantör
Niklas Vanhainen, Hammarby-Skarpnäck
Gunilla Ryd, Malmö
Mina Jakobsson, Karlstad
André Ergin, Flen
Philip Jörestig, Hässelby-Vällingby
Hampus Cronander, Lerum
Kent Johansson, Linköping
Morgan Karlsson, Märsta
Monica Santa Cruz, Kungsholmen
Stefan Sjölander, Hammarby-Skarpnäck
Mesir Taki, Järfälla
Lova Marcusdotter, Birka-Vasa
Antonio Ramirez Villaseca, Vantör
Maria Enghamre, Karlstad
Sara Rebecka Stenkvist, Västra Frölunda
Ulf Östman, Lund
Gunnar Bergman, Piteå
Magnus Johansson, Kortedala-Gamlestad-Bergsjön
Margareta Johansson, Malmö
Tord Svärd, Botkyrka
Kajsa Hedberg, Malmö
Agneta Mellner, Linköping
Marie Guting, Gotland
Nils Eckerbom, Malmö
Katarina Brändström, Malmö
Alexandra D’Urso, Uppsala
Maria Dexborg, Malmö
Valter Mutt, Angered
Annika Lillemets, Linköping
Marcus Wallin, Alingsås
Maja Nadolski, Alingsås
Ellinor Silverberg, Alingsås
Sara Turpin, Kungsholmen
Åsa Levin, Haninge
Stig Henriksson, Vantör
Kristina Scheele, Uppsala
Jihad Menhem, Örebro
Peter Andersson, Angered
Rita Eliason, Tanum
Hansalbin Sältenberg, Malmö
Beatrice Björkskog, Sala
Jan Remmets, Skellefteå
Anders Neergaard, Malmö
Monica Brundin, Botkyrka
Mikela Lundahl Hero, Majorna
Sevim Celepli, Haninge
Susanna Lundberg, Malmö
Henrik Hedman, Karlskrona
David García, Älvsjö-Fruängen
Claudia Velásquez, Helsingborg
Alejandro Del Castillo, Kortedala-Gamlestad-Bergsjön
Örjan Albihn, Linköping
Krister Andersson, Tierp
Mohammad Sahli, Alingsås

You May Also Like