Bildskaoare: Gerd Altmann / Pixabay.

Svenska Freds: Sverige är nu medlem i NATO – en riskfylld felprioritering med stora konsekvenser

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen:

Efter en omröstning i Ungerns parlament idag är det nu klart att Sverige blir medlem i Nato. Svenska Freds har under hela processen varit en av få kritiska röster mot ett svenskt Natomedlemskap och ser det som en mycket riskfylld historisk felprioritering!

Natomedlemskapet kommer med stora konsekvenser och förändrar svensk försvars-, säkerhets- och utrikespolitik i grunden. Det har saknats debatt, granskning, analys och svar på vad Natomedlemskapet faktiskt innebär och hur det kommer att påverka Sverige, oss som bor här och vår roll i världen. Natomedlemskapet har ensidigt och okritiskt presenterats som lösningen för Sveriges säkerhet.

Men militärallianser, eftergifter till auktoritära ledare, kärnvapen och en skenande militär upprustning är inte det som långsiktigt ger oss hållbar fred och mänsklig säkerhet. För det krävs istället att vi börjar ta steg på den långa svåra vägen som handlar om att förebygga och förhindra krig. Att återuppbygga tilliten till folkrätten, till diplomatin och till de verktyg som alla vet behövs oavsett inställningen till det militära.

Svenska Freds kommer att fortsätta påminna om betydelsen av fredlig konflikthantering och nedrustning. Vi kommer att fortsätta att kritiskt granska Natomedlemskapet och driva på för en aktiv svensk nedrustningspolitik mot kärnvapen. Vi kommer att kräva en utrikespolitik som sätter konfliktförebyggande, folkrätt, diplomati och mänskliga rättigheter i första rummet.

Svenska Freds behövs mer än någonsin. Tillsammans är vi en stark och stadig röst för fred.

Svenska freds- och skiljedomsföreningen
2024-02-26