Foto: TPW / eFOLKET.

Ingen privatisering av EEM – En efterlängtad seger!

Så har då kommunstyrets parhästar Jansson (S) och Puustinen (M) kastat in handduken. Jimmy Jansson och Jari Puustinen meddelade den 7 maj på en sammankallad presskonferens i stadshuset att man inte går vidare med planerna att sälja ut 49 procent av Eskilstuna Energi & Miljö (EEM).

Man hänvisar till att ekonomisk analys har pekat på att man inte alls skulle få det pris man tidigare kalkylerat med.

Däremot förnekar Jansson att man på något sätt påverkats av debatten och motståndet mot privatiseringsplanen.

Det sistnämnda verkar inte troligt. Och om det är sant så är det ju ännu värre. Då skulle alltså Jansson och Puustinen ha struntat i medborgarnas åsikter och välgrundade kritik. För till skillnad från de socialdemokratiska och moderata ledarna så har ju väldigt många Eskilstuna-bor pekat på det orimliga i privatiseringen. Många insändare har skrivits och en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning, som fått tusentals namnunderskrifter, har bedrivits.

EEM har varit en viktig leverantör inte bara av energi utan också av pengar till kommunens kassa.

Vi är många som fått nog av privatiseringar av statlig och kommunal egendom. Privatiseringar som betytt dyrare service för oss och profiter till bolag och fantasilöner till företagsledningar.

Det var Vänsterpartiet som tog initiativet till namninsamlingen med krav på en folkomröstning om privatiseringsplanerna. Det är vänsterpartiets medlemmar som i ur och skur samlat namn. Man hade inte än nått antalet 9000 namn vilket var kravet för att en folkomröstning skulle organiseras. Men jag dristar mej nog till att gissa att Jimmy och Jari var medvetna om insamlingens framgång och de vet naturligtvis att i Helsingborg ledde en folkomröstning om planerad privatisering av energibolaget till att runt 97 procent röstade nej.

I dessa på många sätt mörka tider känns det skönt med en seger för folket och ett nederlag för nyliberalismen. Kom ihåg att för en nyliberal som Jari Puustinen behövs inga utredningar för att motivera privatiseringar. För de nyliberala moderaterna är privatiseringar närmast religion.

Så ett stort tack till alla som skrivit insändare, samlat namn och i vardagssamtalen med medmänniskor argumenterat mot utförsäljningen. Och ett stort tack till Vänsterpartiet och till dess medlemmar som idogt vecka efter vecka samlat namn på gator och torg. Det är motståndet som fått ledningarna i det socialdemokratiska och det moderata partiet att backa.

Peter Widén

Läs också:

Ingen utförsäljning av Eskilstuna Energi & Miljö – Planerna läggs ner – eFOLKET, 7 maj 2024.

Eskilstuna: Namninsamling för att stoppa utförsäljningen av EEM – eFOLKET, 19 april 2024.

You May Also Like