Nu ger vi den svenska försvarsmakten till USA

Sedan skotten i Ådalen 1931 har det inte varit tillåtet för militär att på svensk mark bruka våld mot civila. Det kan snart bli ändring på det. Om riksdagen godkänner det föreslagna avtalet om försvarssamarbete med USA (DCA) blir det tillåtet för amerikansk militär att ingripa mot civila i Sverige.

Det gäller de 17 baser och övningsområden som USA:s krigsmakt med avtalet får ”obehindrat” tillträde till. Det gäller också de närmaste omgivningarna.

Soldater från USA kan dessutom ”under exceptionella omständigheter” sättas in ”bortom den omedelbara närheten” för att ”upprätthålla eller återställa säkerheten för och försvaret av de amerikanska styrkorna samt kontinuiteten i deras verksamhet”. Befogenheter värdiga en ockupationsmakt…

Formellt är DCA-avtalet en överenskommelse mellan två suveräna stater. I allt väsentligt är det en fullmakt för regeringen och Försvarsmakten att utan inblandning från menigheten ställa Sveriges territorium, dess infrastruktur och dess militära anläggningar till förfogande för USA:s krigsmakt…

Själva syftet med de bilaterala avtalen är att maximera stormaktens militära handlingsfrihet. Richard Haass, senare rådgivare till utrikesminister Colin Powell, sammanfattade landets hållning i ”The reluctant sheriff” 1997: USA behöver allierade men ska inte låta sig bindas av allianser. FN-stadga och säkerhetsråd får inte stå i vägen för sheriffen och hans uppbåd, ty det skulle ”ge de övriga fyra medlemmarna av rådet vetorätt över vad USA tar sig till”.

Av samma skäl, skrev Haass, skulle USA inte underordna sig Nato. Alliansen var användbar för framryckningen i Östeuropa, men när Nato efter 11 september 2001 för första gången aktiverade artikel 5 om det kollektiva självförsvaret var Vita huset kallsinnigt. USA anföll Afghanistan utan att tillfråga vare sig FN eller Nato.

Listan över de 17 militärbaser och övningsområden som omfattas av det svenska DCA-avtalet kan i efterhand utvidgas – utan riksdagsbeslut. – Ja, det är min bedömning, säger Samuel Rudvall, rättschef på försvarsdepartementet och ansvarig för förhandlingarna om avtalet.

USA kan utan begränsningar lagra vapen och upprätta utrymmen med exklusivt tillträde på baserna. Dess styrkor får ”resa in i, resa ut från och röra sig fritt på svenskt territorium”, och fordon, fartyg och luftfartyg får inte bordas eller kontrolleras utan USA:s samtycke…

Alliansfriheten tycktes efter murens fall vara lika out of date som statlig järnväg, jämlik skola och vård efter behov. I bred enighet skickade politiker och försvarsledning det svenska territorialförsvaret till skroten. Konsulter knutna till Pentagon vägledde operationen. Kvar blev vapenindustrins prestigeprojekt och legosoldater tränade för USA:s krig i främmande länder.

-Mikael Nyberg, kulturartikel i Aftonbladet

Läs mer https://www.aftonbladet.se/kultur/a/zALyB1/mikael-nyberg-om-dca-avtalet-mellan-sverige-och-usa?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0cjLNE6pGkl0l-TyyoGsc0SIj_G99rV4LEZ1Vrj1OeQ1Une-co5bLbKvQ_aem_AZDIzM7RLP_vMVKd0Qo8u9kkQcT549mUrQ5o25lwGI_ACldbBxPKf25zEZtjuaxjgTJeYBKQUQmXWS9TVE2CGj_G