Foto: Hosny Salah / Pixabay. Bilden tagen i samband med en tidigare israelisk terrorattack mot Gaza.

Kolonialmakten Israel genomför ett nytt våldsamt steg för att förverkliga sin folkfördrivningsplan

Kolonialstaten Israels krigsmaskin gick igår kväll till angrepp mot staden Rafah i den södra delen av Gaza-området. Enligt Ekots rapportör Cecilia Uddén har intensiva bombningar förekommit och stridsvagnar rullat in över gränsen. Människor flyr i panik norrut och samtidigt har ockupationsmakten tagit kontroll över Gaza-områdets södra gräns mot Egypten.

Under täckmanteln “krig mot Hamas” handlar det uppenbart om ett nytt steg i förverkligandet av den folkfördrivningsplan som starka krafter i den israeliska kolonialmaktens regering målmedvetet arbetat efter sedan länge. I ett historiskt perspektiv kan det som nu sker ses som ett fullföljande av den fördrivning med terror som vapen som inleddes redas 1948.

Majoriteten av den palestinska befolkning befinner sig nu i den södra delen, i området kring staden Rafah.

Ett strategiskt mål för den angripande kolonialmakten är förmodligen att öppna gränsen till Egypten, och att driva den palestinska befolkningen ytterligare söderut, in i Egypten.

Mycket av den rapportering som nu förekommer i media bortser ifrån den israeliska regeringens verkliga och grundläggande syften. Talet om “kriget mellan Hamas och Israel” måste betecknas som djupt missvisande. Det handlar istället om kolonialmaktens “krig” mot en totalt försvarslös befolkning, och ett “krig” där kolonialmaktens syfte är att med terror fördriva majoriteten av Gazas drygt två miljoner invånare.

You May Also Like