Det handlar om Smedjegatan inne i centrala Eskilstuna som just nu görs om till en så kallad cykelgata…

Eskilstuna får en ”cykelgata”

Eskilstuna får snart en så kallad cykelgata. Det är inte en cykelbana, utan här får även bilar åka, men det är cyklisterna som bestämmer vilken hastighet som för tillfället gäller, det vill säga bilarna måste anpassa hastigheten efter cyklarna som befinner sig på cykelgatan.

Den nya skylten som förkunnar att detta är en så kallad cykelgata med speciella trafikregler.

Det handlar om Smedjegatan inne i centrala Eskilstuna som just nu görs om till en så kallad cykelgata. Cykelgata är inget nytt fenomen. De är vanligt förekommande i flera länder neråt i Europa. På en cykelgata gäller följande regler:

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
De nya trafikskyltarna är än så länge dolda bakom plastskynken…

När eFOLKET:s reporter är på plats finns en del fordon parkerade längs med Smedjegatan. Men när den nya cykelgatan snart officiellt invigs kommer nya regler att gälla. Man har redan satt upp nya vägskyltar, men dessa är än så länge dolda bakom plastskynken. Skyltarna kommer att synliggöras i samband med att de nya reglerna börjar att gälla.

Asfalten är röd

Den nya cykelgatan har en rödaktig färg – ett medvetet val, då detta tillsammans med de nya skyltarna ska uppmärksamma trafikanterna om att det på denna gata är speciella trafikregler som gäller.

Den nya asfalten har en rödaktig färg – ett medvetet val för att markera att detta är en cykelgata med speciella regler…

Miljöpartiets idé

Förslaget om att anlägga en cykelgata i centrala Eskilstuna kommer ursprungligen från Miljöpartiet. Beslut togs sedan i Kommunfullmäktige. Den nya cykelgatan kommer snart att invigas officiellt. I samband med det börjar också de nya trafikreglerna att gälla.

Läs också:

Eskilstuna: Så blir nya Tullgatan när ombyggnationen är färdig

You May Also Like