Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Att gå i allians med Erdoğan och USA – “Med sådana vänner behöver man inga fiender”

För alla klarsynta fredsvänner i Sverige är det en självklarhet att ställa sig avvisande till ett svensk medlemskap i den av USA dominerade militäralliansen NATO. USA, med eller utan NATO, har genom åren genomfört anfallskrig i strid med folkrätten, angripit och underminerat demokratiska regeringar och rörelser i länder världen över och hämningslöst använt sig av tortyr och illegala avrättningar. Kärnvapenmakten USA har utsett Kina till sin strategiska motståndare, och röster som förespråkar ett “förebyggande” angrepp, med eller utan kärnvapen, har gjort sig hörda.

Bildskapare: kalhh / Pixabay.

Idag ser vi hur USA, tillsammans med Storbritannien och flera andra NATO-stater sluter upp bakom Israels terrorbombningar och den mot folkrätten stridande blockaden mot Gaza.

Nu har dock den situationen uppstått att en av USA:s allierade, nämligen Turkiet, hamnat på en ståndpunkt som rör till det för NATO, och som rimligtvis också borde röra till det för alla NATO-entusiaster också i Sverige

Jag har tidigare skrivit om Erdoğan och och Turkiets grava brister när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Och att det även för de mest inbitna Nato-anhängare borde ses som ett “problem” att gå i militärallians med Nato-landet Turkiet. Men så har inte varit fallet. När det handlat om NATO-landet Turkiet har beredskapen att titta åt andra hållet inför förföljelser, fängslanden och militära aktioner mot det kurdiska självstyret i norra Syrien har varit välutvecklad.

Men nu har Erdogan dessutom gått ut och hävdat att Hamas inte är en terroristisk organisation utan att dess krigare är befriare, vilket borde ge våra NATO-fanatiker extra huvudbry.

En som fattat sammanhanget är Aftonbladets krönikör Wolfgang Hansson som i ett inlägg 28 oktober under rubriken “Hyllade Hamas – snart är vi Natoallierade”:

Vad är det egentligen för allians vi kliver in i när Sverige blir medlem i Nato.

I veckan hyllade Turkiets president Erdoğan Hamas som frihetskämpar.

Det är samma Turkiet som vi ska samarbeta med militärt och hjälpa till att försvara ifall de utsätts för en attack …

Ett Turkiet som Sverige har förbundit sig verka för ska bli medlem i EU”

Inte nog med att regeringens Nato-anhängarna nu fjäskar och kryper för att göra Erdoğan tillfreds. Dessutom har man lovat Erdoğan att i EU lobba för att Turkiet ska bli godkänd som EU-medlem.

Redan i slutet på 1990-talet ansökte Turkiet om EU-medlemskap. För 20 år antogs Turkiet av EU som “kandidatland”. Men därefter ligger Turkiets EU-process “på is” därför att landet inte uppfyller EU-kraven om demokrati , mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.

På senare år har läget i Turkiet förvärrats när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. (se lästips)

Och nu ska den svenska regeringen försöka övertyga EU om att Turkiet uppfyller dessa kriterier. Hur tusan ska det gå till?!

Här har Erdoğan ytterligare en “hållhake” på den svenska regeringen.

Så sent som 26 oktober påminde Erdoğan om att “Sverige har lovat att ‘starkt stödja’ den turkiska EU-medlemskapsprocessen”. (se lästips).

Om inte regeringen nu också “starkt stödjer” Turkiets medlemskap i EU blir det förhoppningsvis ännu fler käppar i hjulet för det svenska Nato-medlemskapet.

Den svenska regeringen och andra Nato-fanatiker fortsätter strunta i att det är en skurkstat som “vi” ska bli militära kompisar med? Och att alliera sig med den kärnvapenbestyckade supermakten med anspråk på världsherravälde ser regeringen och NATO-fanatikerna fram emot med sprudlande entusiasm.

Med all rätt fördömer den svenska regeringen Hamas pogromer, mord på oskyldiga civila i Israel. Och med all orätt har den svenska regeringen valt att inte kritisera Israels terrorbombningar och blockad mot Gaza.

Erdoğan kallar Hamas för “befriare”.

Problematiskt för Kristersson (M) och utrikesminister Billström (M)? Det borde vara det, men det tycks som att herrarna väljer att även nu titta bort och låtsas som ingenting. NATO-processen får inte äventyras.

Rolf Waltersson

Lästips:

You May Also Like