ICC:s byggnad i Haag. Foto från Wikipedia.

Krigsförbrytartribunalen ICC:s åtal mot israeliska ledare rycker närmare

Allt tyder nu på att åtal mot bland andra Israels premiärminister Benjamin Netanyahu inom kort kommer att initieras av den Internationella Brottsdomstolen i Haag (ICC).

Förutom Netanyahu väntas också Israels försvarsminister Yoav Gallant och arméns stabschef, generallöjtnant Herzi Halevi, tillhöra dem som är aktuella för åtal.

En trolig åtalspunkt kommer att handla om medvetet framkallande av svält och förhindrande av hjälpinsatser till Gaza.

Även de förödande och dödsbringande  angreppen mot sjukhusen i Gaza förmodas komma att ingå i ett kommande krigsförbrytaråtal.

Netanyahu å sin sida har kommenterat uppgiften om ett kommande åtal med sedvanlig arrogans. Israel har aldrig, i likhet med USA, förbundit sig att respektera ICC:s beslut. Men om han i framtiden beger sig utanför Israels gränser kommer han, om ett åtal väckts, att riskera att gripas och föras till domstolen i Haag.

Internationella reaktioner mot Israels krigsförbrytelser tar sig nu också uttryck i den våg av studentprotester som sveper över USA. Också i Frankrike äger kraftfulla studentprotester mot Israels krigsbrott och folkfördrivning rum. Och i Storbritannien avlöser imponerade demonstrationer och manifestationer, i solidaritet med det palestinska folket, varandra.

Även i Sverige hålls kontinuerligt manifestationer i många städer, och det står klart att den kommande protestmanifestationen i Malmö, i samband med Eurovision-finalen, kommer att bli mycket mäktig.

Människor över hela världen säger nu klart ifrån och fördömer den israeliska kolonialmaktens apartheidsystem, rasism och folkfördrivningspolitik. Bestörtningen över den israeliska krigsmaktens systematiska massmord är djup och utbredd.

Bidens USA-regering uttrycker i ord “oro” över massdödandet. Samtidigt trumfar Demokraterna, med stöd av Republikanerna i kongressen, igenom Bidens nya militära stödpaket till Israel. Något som upprör en stor del av Demokratiska Partiets väljarbas.

You May Also Like