Från folkhat till folkmord i Gaza

  • Palestinierna görs till “de andra”
  • Hamas’ massaker tas som förevändning
  • Svenska Tidöregeringen stryper bistånd

Artikeln har tidigare varit publicerad som ledare i tidningen Internationalen.

Varenda människorättskurs, varenda predikan om människors lika värde, varenda förkunnelse om den högt stående västerländska civilisationen varnar för att göra “de andra” till främlingar. Utan en sådan förvandling, hur skulle annars två världskrig kunnat åtföljas av så många folkmord, mot armenier, judar, kineser – för att bara nämna några av dem alla?

Ett första steg är att göra motståndare eller misshagliga till “de andra”, opersonliga främlingar, mer eller mindre avmänskligade. Nästa steg är bortträngning, utestängning och demonisering, att hindra beblandning och inte längre se varandra som människor. Till detta kommer våld och förtryck som bygger avsky, hat och förakt, både bland förövarna som söker rättfärdiga sitt förtryck och förtryckta som förnedrats och förlorat dem de älskar, sina hem, sina tillhörigheter och sin frihet.

Det är när den processen av växande folkhat förenas med krigets logik som folkmordet står för dörren. Begreppet folkmord utvecklades under Nürnbergprocessen 1946 när nazismens massmördare ställdes inför rätta. FN:s konvention om folkmord från 1948 beskriver det som att “helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp”. Förutom direkt våld och dödande förbjuder konventionen “att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis”.

Vad är det vi har inför våra ögon idag, i Gaza och på Västbanken om inte just detta?

Hamas illdåd mot civila i södra Israel, i sig själv ett uttryck för – eller utnyttjande av – de undertrycktas hat, används för västvärldens storm av “andrafiering” av den palestinska befolkningen i synnerhet och islamiska befolkningar i allmänhet.

Nyhetsförmedlingen trummar ut budskapen om Hamas massaker men framställer regelmässigt den israeliska regimens terror som rimlig eller åtminstone förståelig. Och när baptistsjukhuset Al-Ahli al Arabi i Gaza sprängdes med hundratals dödade barn och kvinnor gav världens politiskt mäktigaste man, USA:s president Biden, omedelbart sitt stöd till den israeliska regimens förklaring och sa i sporttermer att “det andra laget” bar skulden.

Och trots att vad som hänt ännu är oklart kablar västmedias inställsamma marionetter ut versionen jorden runt. Också svensk TV fick en representant för IDF – den israeliska krigsmakt som i samma stund bombade Gaza city till grus – “vetenskapligt” redogöra för hur inte Israel, utan Islamiska Jihad låg bakom dådet. Inte ett ord om källkritik eller rimlighetsbedömning.

Just så fungerar självförblindningen och främlinggörandet som nu används för att mobilisera västvärlden bakom den israeliska regimens försök att bomba bort det ”palestinska problemet” med den gamla klassiska USA-imperialismen som back up.

Med hisnande hastighet ökar klyftan mellan berättelserna i våra media och den bild miljarder får av vad som står på spel i Gaza och Mellanöstern. Något som i sin tur får rysk statsmedia att gnugga händerna över hur Bidens utrikespolitik ligger i spillror och mana fler länder i Syd att sälla sig till Rysslands sida i angreppskriget mot Ukraina och världspolitiken i stort.

När denna ledare skrivs vet vi inte om kriget mot Gaza utvecklats till en fullskalig israelisk invasion eller rent av rullat vidare in i ett nytt storkrig mellan också Iran, Israel och USA. Men att folkmord mot Gazas palestinska befolkning pågår inför våra ögon kan bara de folkhatsblinda förneka.

Hit hör också den svenska Tidöregeringen med dess strypning av biståndet till Palestina och hot om utvisning av “Hamas-sympatisörer”. De menar då inte av organiserade terrorister utan människor som protesterar mot massakern av Palestinas barn och civila. Så skapas den blindhet inför folkmord som alltid är så svår att förstå för eftervärlden. Det är därför vår plikt att inte blunda och att inte tiga still.

Internationalens ledarredaktion 26 oktober 2023

You May Also Like