Fotot taget i samband med tidigare israeliska terrorbombningar av Gaza. Foto: Hozny Salah / Pixabay.

Gaza: Antalet dödade stiger snabbt

Antalet döda på grund av kolonialmakten Israels bombningar har idag stigit till över 8000. Av dem beräknas omkring 3000 vara barn. Organisationen Läkare utan gränser beskriver situationen för Gazaborna som fruktansvärd. På sjukhusen genomförs operationer utan full narkos och smärtstillande medel saknas. Dessutom finns inte heller antibiotika, varför risken för tillstötande infektioner efter kirurgiska ingrepp är mycket stor.

Bristen på vatten, mat och bränsle plågar befolkningen och det ständiga bombardemanget och explosionerna plågar en befolkning som lever i ständig skräck.

Svenska militära “experter” som ständigt uttalar sig i medierna har inte fokus på den massaker och det lidande som pågår. Deras intresse är i stället riktat mot den israeliska kolonialmaktens taktik och strategi. Idag kunde vi på Eko-nyheterna höra läraren på Försvarshögskolan, Peter Halldén, med beundran i rösten, beskriva kombinationen av artilleribombardemang och upprepade räder utförda av markstridskrafter. Enligt Halldén tillämpar nu Israels krigsmakt “gerillataktik mot en gerilla”. Vilket är, åtminstone enligt den uppenbart imponerade Halldén, “mycket innovativt”.

Andra så kallade experter från den svenska krigsmakten har utgjutit sig om de problem som är förknippade med strid i stadsmiljö, och särskilt i städer som bombats till ruiner.

Man har också sagt att närvaron av civila utgör ett problem. Som om den israeliska krigsmakten kan förmodas bry sig om civila palestiniers liv.

Fakta talar för att den israeliska krigsmakten och den israeliska regeringen inte bara är likgiltiga inför de civila palestiniernas öde. Fakta talar för att man tvärtom medvetet och ihärdigt, dag efter dag, genomfört bombningar i syfte att terrorisera och döda civila palestinier.

I överensstämmelse med det terroristiska syftet har officiella talespersoner för Israels regering talat om “ett svar som kommer att ihågkommas i flera generationer”, att “Dresden-metoden” skall användas, att “det inte finns några oskyldiga civila” och att “Gaza skall plattas till”.

Idag citerades av SR en hög israelisk militär som menade att de civila Gaza-bornas öde “inte var Israels problem”. Denna inställning är i sig ett brott mot krigets lagar. Men det är värre än så. Ett av syftena med Israels blockad och bombningar är att sprida död i massomfattning.

Och på Västbanken går de fascistiska bosättargängen till angrepp mot palestinier, som de med terror vill driva bort.

Vad Hamas anbelangar var naturligtvis ledningen medveten om att de blodiga pogromerna den 7 oktober och de massiva raketangreppen skulle besvaras av Israel på det sätt som skett. För den israeliska högerns hökar och den fascistoida bosättarrörelsen blev Hamas angrepp självklart ett tillfälle till att trappa upp den rasistiska fördrivningspolitiken och att demonisera palestinierna som folk. Terrorbombningarna och den totala blockaden kom inte som någon överraskning för Hamas-ledningen. Det massiva och terroristiska israeliska svaret var något som man kalkylerat med.

Hur Hamas-ledningens “strategiska plan” ser ut vet vi inget om. Men vi kan utgå ifrån att det outsägliga lidande som befolkningen på Gazaremsan nu får utstå ingår som en del i “planen”.