Sverige ansluts till ny militär sammanslutning inom EU

Krigs- och vapenindustrin har varit pådrivande bakom tillkomsten av PESCO

Ytterligare ett steg har tagits för att fastare knyta Sverige till det västliga stormaktsblocket. Till Sveriges allt intimare NATO-samarbete och medlemskapet i den NATO-initierade insatsstyrkan Joint Expeditionary Force, har nu lagts anslutning till det nybildade Permanent Structured Cooperation (PESCO); en sammanslutning för militärt och vapenindustriellt samarbete inom EU:s ram. PESCO har 23 medlemmar, och Sverige är en. Av EU:s medlemmar det endast Danmark, Malta, Irland, Portugal och Storbritannien som inte anslutit sig.

Uppenbart är att den europeiska krigsindustrin varit en viktig pådrivande kraft.

I Sverige har de borgerliga allianspartierna varit mycket positiva till PESCO-anslutningen. Men de har också i en gemensam text uttryckt meningen att det är viktigt att Sveriges krigs- och vapenindustri inte kommer i kläm ”till förmån för till exempel de stora ländernas försvarsindustrier”.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström vill dock betona att det man nu anslutit sig till inte endast handla om vapenkommers. Hon ser PESCO ”främst som säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete”. Och ”det viktigaste skälet” anger som ”att EU får en gemensam säkerhetspolitik”.

Avståndet till den socialdemokratiska politik för alliansfrihet och fred som brukar förknippas med namnet Olof Palme framstår som betydande.

Uppenbart är att den militaristiska linjen, vars främste förespråkare och representant i regeringen krigsminister Peter Hultqvist anses vara, har ett starkt grepp om rodret; i regeringen och i den socialdemokratiska partiledningen. Och lika uppenbart är det att regeringskollegan Miljöpartiet åter tvingats offra en väsentlig del av sin politiska själ. Något som också detta partis rebeller med Carl Schlyter i spetsen kraftfullt påtalat.

Många har de senaste åren kommit att  betrakta Peter Hultqvist som en påverkans- och inflytelseagent för NATO och USA-regeringen. Den allra senaste tidens händelser, mångmiljardaffären rörande Patriot-missilerna och nu anslutningen till PESCO, har möjligen ökat antalet bedömare som delar den uppfattningen.

You May Also Like