Vakna nu och ta ansvar för sjukvården!

Vi i Sverige har brist på sjukvårdspersonal även fast vi är ett av de länder i Europa som lägger mest pengar på sjukvården i EU enligt Göteborgs-Posten…

Först och främst tycker vi att sjukvårdspersonalen ska få bättre arbetsförhållanden och arbetsmiljöer så att de ska vilja fortsätta arbeta på arbetsplatsen. När arbetarna inte trivs på jobbet och dessutom får dålig lön för det hårda jobbet de gör väljer de att sluta och söka sig till andra jobb. Och det leder till att de som jobbar kvar får jobba mer och kan eventuellt bli utbrända. Och då blir det en ond cirkel där allt fler och fler väljer att sluta av olika skäl.

För det andra tycker vi att sjukvårdspersonalen ska få högre löner och bättre arbetsförhållanden för att vilja fortsätta på jobbet och trivas. När man höjer lönerna gör det också att fler söker sig till jobben inom vården och fler stannar. Patienterna får det också bättre därför att de får möta samma personal som de kan känna sig trygga med och de behöver inte möta nya varenda gång och berätta om sina problem. Detta kan vara jobbigt för speciellt äldre patienter som inte är vana med mycket förändringar.

Den personal som regelbundet möter samma patient får också en bättre bild av patientens situation och kan därför ge bättre vård och trygghet till patienten.

Region Västerbotten menar på att det är väldigt tufft just nu ekonomiskt och regionen har behövt låna en massa pengar för att ge ut alla löner till sjukvårdspersonalen. Enligt Region Västerbotten tror man att det är en stor risk att man behöver låna pengar 2024 också. Region Västerbotten menar också på att man inte ska behöva låna för att betala vårds personalens löner…

Men vi anser att sjukvårdspersonalen alltid ska ha rätt till bra lön och bra arbetsförhållanden eftersom de är en så stor del av samhället och bidrar till mycket. Det gör även att vi får ett fungerande samhälle som känns tryggt. Vi uppmanar alla politiker att ta ansvar för lönerna inom sjukvården i och med att vi alla har sjukvård runt omkring oss som ska fungera. Ta ansvar och vakna nu!

-Melvin och Helena, elever på högstadiet, insändare i Västerbottens-Kuriren

Läs mer https://www.vk.se/2024-04-25/insandare-vi-elever-vill-se-hogre-lon-och-battre-arbetsmiljo-for-sjukvardspersonalen-ba0a5