Trumps munväder biter inte på oljepriset

USA:s president Donald Trump är tydligen bekymrad över att oljepriset är högt. Priset på oljan är nu över 70 dollar per fat. Vilket historiskt är ett högt pris, men ändå långt ifrån de högsta topparna mellan 2007 och 2014, då priset vid många tillfällen låg över 100 dollar per fat.

I går skrev Donald Trump på twitter: “Ser ut som att Opec är i gång igen” samt: “Med rekordstora mängder olja i omlopp, däribland på fullastade fartyg till sjöss, är oljepriserna artificiellt väldigt höga! Inte bra och kommer inte accepteras!”.

Svenska Dagbladet Näringsliv hade rubriken “Höga oljepriser faller efter presidentinlägg” och skrev vidare: “Oljepriserna faller från rekordhöga nivåer efter att USA:s president Donald Trump kritiserat OPEC på sociala medier. President Donald Trumps twittrande pressar oljepriserna nedåt på fredagen.”

Men Trumps twittrande hade ingen vidare långsiktig inverkan på oljepriset. När Trump gjorde sitt uttalande låg oljepriset på 74,0 dollar per fat, 4 timmar senare hade de fallit till 73,0 dollar per fat, ytterligare fem timmar senare var priset åter uppe på 74,0 dollar per fat.

Fredagens stängde oljepriset på 73,5 dollar per fat. Det var den näst högsta dagstängningen på närmare tre och ett halvt år eller om man så vill 1 255 dagar. Den enda dagen med ett högre avslut inträffade i tisdags, 18 april, då på riset var 73,7 dollar per fat vid dagens slut. Alltså en skillnad på cirka 2 kronor. Fredagens slutpris var dessutom det högsta veckoslutspriset på 128 veckor.

Den tid är för evigt förbi när en US-amerikansk president kan styra oljepriserna.

När USA började använda sig av den miljövidriga frackingmetoden för att utvinna olja genom att krossa berg lyckades man några år öka utbudet av olja, vilket bidrog till att pressa ner priset. Men fracking är en dyr metod och oljebrunnarna sinar snabbt. Dessutom ökar hela tiden efterfrågan på olja, vilket pressar upp priset oavsett tillskottet av olja från fracking.

Trots att alternativa energikällor har växt under senare år, så räcker detta inte till för att möta den ökande efterfrågan på energi. Efterfrågan på olja har på tio år ökat med 17 procent. År 2008, innan finanskrisen, var konsumtionen av olja i världen 85,8 miljoner fat per dag, i år beräknas dagskonsumtionen till 99,9 miljoner fat.

Under 2017 motsvarade nya olje- och gasfynden mindre än en tiondel av olje- och gasförbrukningen samma år. Upptäckten av nya oljekällor har inte varit så låg sedan 1940-talet, samtidigt som förbrukningen aldrig varit högre än nu. Detta betyder att oljan nu sinar i allt snabbare takt.

När USA började utvinna olja genom fracking för tio sår sådan flödade optimismen hos politiker och ekonomer i USA och de talade om USA som ett nytt Saudiarabien. Verkligheten har blivit en annan.

Trots satsning på utvinning av skifferolja, så tvingades USA under 2016 importera stora mängder olja, den inhemska utvinningen av olja motsvarade bara 67 procent av landets oljekonsumtion.

USA tvingades alltså importera 33 procent av den olja man konsumerade. Medan Saudiarabien kunde exportera 68 procent av sin oljeutvinning och Ryssland kunde exportera hela 78 procent. Dessa tre länder svarar tillsammans för nästan 40 procent av världens oljeutvinning.

Saudiarabien och Ryssland kan alltså som världens två största oljeexportörer glädjas sig åt dagens höga oljepris, men det är förståeligt att presidenten i det tredjelandet, USA, oroas då det höga priset ökar USA kostnader för importen och därmed ökar landets underskott i handelsbalansen ännu mer.

Saudiarabien och Ryssland kan påverka priset uppåt genom att minska sin export. USA kan bara påverka priset neråt genom att minska sin import, med detta skulle leda till både stora politiska och ekonomiska problem för USA.

Donald Trump har mycket värre saker än oljepriset att oroa sig över, nämligen USA svaga ekonomin. Landets ekonomiska tillväxt bygger nämligen på ökad lånefinansiering. De skattesänkningar för nationens välbeställda som Trump har genomfört kommer enbart att öka landets redan höga skuld. Samtidigt förlora USA hela tiden i konkurrenskraft.

Förr eller senare kommer därför USA:s tillväxtbubbla att brista och då kommer också oljepriserna att falla. Och det oavsett vad USA president twittrar.

Foste Hjälte

You May Also Like