Tacka fan för att Donald Trump blev president.

Affärsmannen Donald Trump

När president Trump begärde att få köpa Grönland fick han nobben av Danmarks statsminister. Trump blev så trumpen att han ställde in det planerade statsbesöket i Danmark. Den misslyckade fastighetsaffären utvecklades till en diplomatisk kris.

Nu har Trump även ställt in ett planerat statsbesök i Polen. Anledningen sägs vara att Trump vill stanna i USA med anledning av den annalkande orkanen Dorian. Något som kan verka troligt eftersom Trump ofta är i blåsväder.

Nu sprider sig uppgiften att den verkliga orsaken till att Trump ställt in statsbesöket i Polen är att han även fått nobben när han begärt att få köpa Nordpolen.

Det hela börjar likna “polsk riksdag”.

Rolf Waltersson

PS.
Vet alla vad som menas med “polsk riksdag”? Eller behövs en kort förklaring?

“Polsk riksdag” är ett begrepp för stormigt och resultatlöst sammanträde. Det har att göra med sejmen, den polska riksdagen, då varje adelsman
hade vetorätt och det krävdes total enighet för att fatta beslut. Något som sällan uppstod.

You May Also Like