Till minne av eFOLKETs medarbetare Hans Östensson, 21/2 1941 – 19/8 2023

Vi alla som arbetar med eFOLKET mottog med sorg i lördags beskedet att vår kamrat Hans Östensson avlidit. De två minnesartiklarna som vi här publicerar är skrivna av redaktionsmedlemmarna Hans Foste Hjälte och Peter Widén.

Hans Foste Hjälte:

I lördags nåddes vi av det sorgliga besked att en av eFOLKETs medarbetare och samtidigt en av tidningens främsta supportrar Hans Östensson har avlidit.

Hans var, som många andra Eskilstunabor, djupt bedrövad när arbetarrörelsen tidning i Eskilstuna, FOLKET, lades ner 2015. Han kom därför att delta i arbetet för att föra FOLKETs tradition vidare i det som 2016 i november blev internet-tidningen eFOLKET.

Hans Östensson kom främst att bidra till tidningen med välskrivna och insiktsfulla recensioner men också med samhällskritiska debattinlägg. Det var den ödmjuke men också kritiske och uppmuntrade läraren som granskade samhällsdebatten. Han kunde hylla och kritisera   med samma friskhet, såväl böcker som författare.

Om Birger Sclaugs bok Vad ska vi ha samhället till? skrev Hans Östensson så här:

I sin lysande bok tar Schlaug ett helhetsgrepp på den sårbara tid vi lever i. Med belysande exempel klargör han på område efter område hur dysfunktionell den tid vi lever i är.

Schlaug är nog den kanske viktigaste och mångsidigaste kritikern av dagens samhälle. Det unika med Schlaug är hans mångsidighet. Han rör sig mellan många olika områden. Han kritiserar kapitalismen många gånger mycket hårdare än vänstern och går bortom den vanliga kritiken från vänster …

Elefanten i rummet är kapitalismen. Under den sker all produktion till syvende och sist för att generera vinst. Detta innebär att vänstern måste i princip stödja kapitalismen för att få resurser till välfärden. Det är lite märkligt att Schlaug som borde inse att miljön inte kan räddas under kapitalismen, inte väljer att koncentrera sig på den demokratiska socialismen som länge funderat över hur ett samhälle utan kapitalism ska fungera. Hur ska ekonomin räddas utan en övergripande plan eller någon form av planhushållning.” 

Läs hela artikeln.

Hans Östensson var lärare och det märktes på det pedagogiska sätt han skrev sina texter. Han var den gode och omtänksamma läraren som kunde både förklara, ifrågasätta och uppmuntra eleven/läsaren att tänka och reflektera över innehåll i texterna.

I en recensionen av P O Rasks bok om jätteföretaget Amazon konstaterar Hans Östensson:

Hur ska då vänstern och fackföreningarna agera?

Kampen måste fortsätta mot de orimliga arbetsvillkoren inom lagerlokalerna och den osäkra gig-ekonomins brutalitet och osäkerhet och kräva att kollektivavtal upprättas. Man måste också kräva att villkoren för etableringen offentliggörs och analysera hur etableringen påverkar klimatet.

Men det räcker inte menar jag. I förlängningen måste man diskutera över vad detta nya produktionssätt innebär för mänsklig samvaro och hur det ‘goda arbetet’ kan skapas och hur produktionsvinsterna kan tillfalla arbetarna och inte bara företaget. Men man måste även problematisera vad det nya digitala arbetssättet kan innebära för att förenkla människornas vardag.”

När jag medarbetade som ledarskribent i FOLKET på 2010-talet så blev jag inbjuden att delta i en studiegrupp i Eskilstuna som diskuterade miljö och politik. Det var där jag första gången träffade Hans. Vad som slog mig var hans öppna sinne och förmåga att ifrågasätta de etablerade sanningarna i vårt kapitalistiska samhälle.

Vi träffades till och från på olika möten i Eskilstuna. När jag sedan flyttade från Strängnäs till Stockholm fick jag ofta övernatta hos Hans i hans hus vid Ängsholmen. Det blev ofta långa diskussionskvällar om samhällsfrågor, politik och sport. Vi hade ju också ett gemensamt projekt, nämligen att utveckla tidningen eFOLKET. Hans Östensson var medlem i föreningen eFOLKETs vänner men arbetade inte regelbundet i redaktionen, han var dock en av eFOLKETs största supportrar. Så här skrev han om tidningen:

Varför eFOLKET är oumbärligt

I dessa tider där folken i många länder i världen protesterar mot makthavarna är det i eFOLKET man får de färskaste nyheterna och analyserna. En artikel som den mycket intressanta intervjun med Evo Morales kan man överhuvudtaget inte läsa i main stream media. Artikeln hade kunnat finnas i vänstervridning. Men dessa tidningar kommer bara ut en gång i veckan.

Det unika med efFOLKET är att den kontinuerligt timme för timme levererar information om vad som händer. Därför är tidningen mycket värdefull och måste spridas till fler.”

De som söker på Hans Östensson på eFOLKET kan få fina lästips. Här är några exempel:

Hans Foste Hjälte,
eFOLKET

*******

Peter Widén:

Vi på eFOLKET sörjer Hans Östensson som efter en tids sjukdom avled lördagen den 19 augusti.

Sjukdomen hade fysiskt försvagat honom men intellektuellt och mentalt var han obruten. Vid ett sista samtal jag och andra vänner till Hans hade med honom i mitten av juli uttryckte han ett accepterande av den situation han nu hade att utgå ifrån. Han kunde till exempel inte bo kvar i huset i Kolsta.

Hans läste mycket och och gjorde så fortfarande i sitt boende på Lagersbergsgården. Vid vårt sista sammanträffande gladde han sej åt den bok som några av vännerna hade med sej: Derek Walls nu till svenska översatta biografi över den peruanske eko-socialisten och bondeledaren Hugo Blanco, som nyligen avled under ett besök i Stockholm.

Hans föddes 1941, och växte upp i Ludvika. Yrkesmässigt var han lärare och att arbeta med ungdomar var en stor stimulans för honom. Hans liv upptogs till stor del av arbete inom arbetarrörelsen. Inom socialdemokratin i Eskilstuna hade han tidigare uppdrag inom den internationella solidariteten.

Under de sista åren tillhörde Hans Östensson inte längre det socialdemokratiska partiet. Han ansåg inte att det var han som lämnat de ideal som lett honom till socialdemokratin. Enligt Hans var det ledningen och apparaten som deserterat från arbetarrörelsens ideal.

När den socialdemokratiska dagstidningen FOLKET såldes till liberala Eskilstuna-Kuriren, och senare likviderade den, blev Hans en av många som stödde startandet av den röd-gröna digitala tidningen eFOLKET.

Vi lever i en tid där högerkrafterna är på våldsam offensiv. Det är då viktigt att se att det samtidigt finns människor, som Hans Östensson, som vägrar vika ned sig och som istället går i motsatt riktning. Hans var naturligtvis orolig över imperialismens ökade tryck, till exempel i form av Sveriges planerade NATO-anslutning. Han föraktade de “socialdemokratiska” ledare som leder partiet allt längre högerut. Han var antimilitarist och svuren kärnvapenmotståndare.

Hans var också missnöjd med vänsterns splittring. Han gjorde ingen hemlighet av att han ansåg att Socialistiskt Alternativ (tidigare Rättvisepartiet Socialisterna) och Socialistisk Politik (tidigare Socialistiska Partiet) borde samarbeta istället för att, som Hans upplevde det, bekämpa varandra.

Det var dessa organisationers tidningar, Offensiv och Internationalen, som han in i det sista läste.

Det var inte karriär och egna materiella fördelar som Hans Östensson sökte. Han avskydde “förste-lärare-reformen” och individuella lönesystem. Han var en försvarare av allmän välfärdspolitik och en stark offentlig sektor. Vilket naturligtvis betyder att han var en svuren fiende till den nyliberala privatiseringspolitiken.

Nej, det som drev Hans Östensson var sannerligen inte individuell karriär. Det som motiverade honom var strävan efter jämlikhet, frihet och trygghet för alla.

Han personifierade därmed motsatsen till de ideal som borgerliga politiker och propagandister idag sprider. Och som det “socialdemokratiska” partiets ledare allt mer öppet anslutit sej till.

Vi har nämnt Hans läsande. Kultur i största allmänhet var något som intresserade honom och som han ville att alla skulle ha möjlighet att få uppleva. Film låg honom varmt om hjärtat. Man kan nog säga att han bar på ett demokratiskt socialistiskt bildningsideal. Och att han därmed ytterligare distanserade sej från ledningen i det parti han tidigare tillhört.

Vi som fick lära känna Hans är för det tacksamma. Och vi har all anledning att reflektera över hans inställning till liv och politik när vi i framtiden i kampen för ett anständigt samhälle har att verka i en verklighet som på många sätt framstår som utmanande och hotfull.

Peter Widén
eFOLKET

Hur folkhems-Sverige förvandlats till ett land för superrika

Recension: Den felvända ekonomin – Migrationsmyten av Peo Hansen

Hans Östensson recenserar bok om Försäkringskassan

Bokresencion: Är sverigedemokraterna ett nazistiskt parti?

Vi anklagar! – Ett lärarupprop mot privatiseringen av skolan

You May Also Like