– Vi växlar till nya lokaler som är bättre anpassade för förskolans verksamhet, säger Nina Tuncer (S), ordförande i Förskolenämnden på Eskilstuna Kommun. På bilden ser vi Rademachergatans Förskola, en av tre förskolor som nu ska avvecklas…

Flera förskolor i Eskilstuna kommer att stänga för gott – samtidigt öppnar nya

Nu i veckan fattade Förskolenämnden i Eskilstuna beslut om att inte förlänga hyreskontrakten för lokalerna där Fröslundavägens, Nålmakarens och Rademachergatans förskolor har sina verksamheter. Under 2024 kommer därför dessa förskolor att stänga. Samtidigt pågår bygget av två nya förskolor i Eskilstuna – dessa planerar att öppna under 2024.

Förskolenämndens beslut rör ett större förändringsarbete kopplat till den kommunala förskolans lokaler i Eskilstuna. Besluten innebär att inte förlänga hyreskontraktet för lokalerna där Rademachergatans, Nålmakarens och Fröslundavägens förskolor har sina verksamheter idag. I förlängningen innebär det att Fröslundavägens Förskola avvecklas under vintern/våren 2024, och Rademachergatans och Nålmakarens förskolor avvecklas sommaren 2024.

Nålmakarens Förskola – en av de tre förskolor som nu ska avvecklas.

Bättre anpassade lokaler

Lokalerna där Rademachergatans och Nålmakarens förskolor har sina verksamheter ägs inte av Eskilstuna Kommun, utan av en extern fastighetsägare. Två nya kommunala förskolor kommer att öppna under 2024. Nya Fogdegatans Förskola och Slottsbackens Förskola. De nya förskolorna kommer tillsammans att kunna ta emot 240 barn.

– Vi växlar till nya lokaler som är bättre anpassade för förskolans verksamhet. Genom de nya lokalerna kommer vi även bedriva verksamheten inom kommunkoncernens fastighetsbestånd, vilket ligger i linje med kommunens riktlinjer för lokalförsörjning, säger Nina Tuncer (S), ordförande i Förskolenämnden på Eskilstuna Kommun.

Nina Tuncer.

Minskat antal barn

Statistik visar att antalet barn i förskoleåldern de senaste åren har minskat i Eskilstuna med cirka 200 barn per år. Enligt prognoser förväntas minskningen fortsätta ytterligare under en period.

Fröslundavägens Förskola – en av de tre förskolor som nu ska avvecklas.

– Förskolan behöver anpassa sina behov och sin kapacitet genom att matcha antalet platser med förväntat antal barn i förskolan. Förskolans ledning kommer, tillsammans med rektorerna på de tre förskolorna, planera så att förändringen ska bli så smidig som möjligt. Alla barn som är inskrivna på dessa förskolor kommer erbjudas plats på de nybyggda förskolorna Slottsbacken och Nya Fogdegatan, säger Tina Persson, skolchef för Förskolan på Eskilstuna Kommun.

Tina Persson.

Läs också:

50 barnskötare inom förskolan i Eskilstuna varslas om uppsägning

You May Also Like