– När barnvolymerna minskar behöver verksamheten anpassas till den nya verkligheten, säger Nina Tuncer (S), ordförande i Förskolenämnden i Eskilstuna…

50 barnskötare inom förskolan i Eskilstuna varslas om uppsägning

Barnvolymerna i Eskilstunas kommunala förskola minskar och därför behöver verksamheten anpassa sin organisation och antalet medarbetare. Förskolan har idag anmält varsel till Arbetsförmedlingen för cirka 50 tillsvidaretjänster (barnskötare). Det beskedet kommer från Eskilstuna Kommun idag torsdag.

Totalt har 122 tjänster identifierats som övertaliga inom förskolan i Eskilstuna. Kommunen har behov av kompetens och ett matchningsarbete har påbörjats, säger man. I dagsläget bedöms cirka 70 av dessa tjänster kunna erbjudas en annan tjänst inom kommunen. Övriga 50 tillsvidaretjänster varslas om uppsägning på grund av, som det heter, arbetsbrist.

– Vi är måna om att hitta så bra lösningar som möjligt för alla berörda. Det pågår ett gediget matchningsarbete i kommunen för att kunna erbjuda berörda medarbetare arbete i annan kommunal verksamhet, säger Tina Persson, skolchef för Förskolan i Eskilstuna.

Tina Persson.

Verksamheten anpassas

Under 2022 minskade antalet barn i förskolan med 200 och antalet barn beräknas fortsätta minska med ytterligare 200 nu under 2023. Antalet anställda behöver anpassas för att få rätt kompetens på rätt plats och säkra undervisningens kvalitet, menar man.

– Förskolans roll i ett barns utveckling är oerhört viktig. Vi ska erbjuda pedagogik av högsta kvalitet för att ge alla barn de bästa förutsättningarna för ett bra liv. Nu när barnvolymerna minskar behöver verksamheten anpassas till den nya verkligheten, för att kunna säkerställa en fortsatt hög kvalitet i förskolans verksamhet. Vi måste använda de resurser vi har på bästa sätt, säger Nina Tuncer (S), ordförande i Förskolenämnden.

Nina Tuncer.

Erbjuds pensionspaket

Antalet berörda tjänster kan förändras under processen, säger Kommunen. Faktorer som kan påverka är till exempel en ökad naturlig personalförändring som pensionsavgångar, ökade medel via statsbidrag eller att barnvolymerna åter blir större. I samband med omställningen erbjuds barnskötare som är 64 år eller äldre ett pensionspaket.

“Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Verksamheten har rutiner för att genomföra förändringar tryggt utifrån barnens bästa. Till exempel genomförs risk- och sårbarhetsanalyser liksom barnkonsekvensanalyser vid förändringar. Det är först i höst som förändringar kan ske på förskolorna. Då ses hela organisationen över för att alla förskolor ska ha medarbetare med rätt kompetens.” skriver Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande.

“Minska barngruppernas storlekar”

“Sedan många år jobbar Förskolan med att nå målet, behålla samt minska barngruppernas storlekar i förhållande till Skolverkets riktmärke. Förskolans ambition är att leva upp till målet även efter anpassningen.​” skriver Kommunen vidare i pressmeddelandet.

Läs också:

Insändare: Förskolans varsel är invandringens fel, enligt Jimmy Jansson

You May Also Like