– Det är viktigt att alla barn får sina speciella behov tillgodosedda så att var och en kan utvecklas på bästa möjliga sätt, säger Nina Tuncer (S), nämndordförande för Förskolenämnden i Eskilstuna. På bilden syns Skiftinge Förskola i stadsdelen Skiftinge.

Eskilstuna: Förskoleavdelning för barn med autism öppnar i Skiftinge

I höstas beslutade Förskolenämnden på Eskilstuna Kommun att starta en förskoleavdelning för barn med autism. Nu är det klart att avdelningen placeras på Skiftinge Förskola, och att den öppnar i augusti i år. Upptagningsområdet för den nya avdelningen blir hela Eskilstuna kommun. I anslutning till avdelningen för barn med autism skapas också ett kompetenscentrum som kommer att stötta alla kommunens förskolor i frågor som rör just autism.

– Det är viktigt att alla barn får sina speciella behov tillgodosedda så att var och en kan utvecklas på bästa möjliga sätt. Avdelningen lokaliseras på Skiftinge Förskola, och barnen i den mindre gruppen får ta del av en lärmiljö med inkludering som utgångspunkt, berättar Nina Tuncer (S), nämndordförande för Förskolenämnden i Eskilstuna.

Nina Tuncer

Kvalitetshöjande komplement

På Skiftinge Förskola finns idag tomma lokaler som nu kommer att förberedas och anpassas för att ta emot barn med autism i augusti. Medarbetare kommer att rekryteras under våren, både till förskoleavdelningen och till Kompetenscentrum.

– Inrättandet av en anpassad förskoleavdelning skall ses som en kvalitetshöjning och som ett komplement till de förstärkningsinsatser och resurser som redan finns idag. Utgångspunkten är att avdelningen för barn med autism ska inkluderas med övrig verksamhet i så stor utsträckning som möjligt. På Skiftinge Förskola ser vi att det finns förutsättningar att ordna det på ett bra sätt, säger Tina Persson, skolchef för förskolan.

Tina Persson

Undervisningens innehåll kommer att samplaneras av samtliga pedagoger på förskolan. Barnen i den lilla gruppen får delta utifrån sina egna villkor. Barnen leker på samma gård och delar dagen med de andra barnen på förskolan, men barnen ska ha möjlighet att gå undan för en lugnare miljö som är anpassad efter just deras behov.

Kompetenscentrum för autism

I anslutning till avdelningen för barn med autism skapas också ett kompetenscentrum på Skiftinge Förskola. Barn inom autismspektrat finns på många förskolor i Eskilstuna. För att stötta i arbetet med att tillgodose dessa barns behov kommer pedagoger från Kompetenscentrum att bistå med utbildning och handledning på plats på respektive förskola. Pedagoger från förskolor i kommunen kan också komma till Kompetenscentrum för att inspireras, se lärmiljöer och pedagogiskt material samt ta del av olika arbetssätt.

– Kompetenscentrum ska stötta pedagoger där barnen finns så att barnen kan få det stöd de behöver på sin förskola. Med ett kompetenscentrum för autism vill vi hjälpa kommunens förskolor genom att stärka och stötta verksamheterna. Med ett kompetenscentrum vill vi också bli bättre på att inspirera och lära av varandra, säger Katarina Andersson, enhetschef på förskolans stöd- och utvecklingsenhet.

Kostnaden för den nya anpassade förskoleavdelningen i stadsdelen Skiftinge kommer att finansieras av anslag, heter det.

Läs också:

Nya satsningar på barn med autism i Eskilstuna

You May Also Like