– Vi kommer att göra fler besök framöver hos företag där vi misstänker oegentligheter, säger Nikolas Persson, kommenderingschef på Polisen… (Foto: Eskilstuna Kommun)

Gemensam myndighetsinsats mot den kriminella ekonomin i Eskilstuna

Under förra veckan genomfördes ett stort antal tillsynsinsatser mot olika företag i Eskilstuna. Det i en samverkansaktion mellan Polisen, Kommunen och flera andra myndigheter. Insatsen var en del i arbetet mot den organiserade brottsligheten. Kontrollerna genomfördes på exempelvis livsmedelsbutiker, restauranger, massagesalonger och bilverkstäder. Resultatet från insatsen blev bland annat anmälningar gällande illegal arbetskraft, bidragsbrott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, brott mot tobakslagen, brott mot vapenlagen samt brott mot alkohollagen genom smuggling av alkohol. En större mängd livsmedel togs också i beslag för att det hanterats på ett felaktigt sätt.

Den kriminella ekonomin är systemhotande eftersom den hotar välfärdssystemet och förtroendet för demokratin. Den bidrar också till att snedvrida konkurrensen till nackdel för seriösa och legala företag. Syftet med kontrollinsatser är att stärka den sunda konkurrensen och granska så att företag inte bedriver verksamhet som bryter mot gällande lagstiftning. Insatserna under förra veckan var i samverkan mellan Lokalpolisområde Eskilstuna, Eskilstuna Kommun och myndigheter inom AKC, (Center mot arbetslivskriminalitet). I AKC ingår bland andra Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen.

– Att motverka arbetslivskriminalitet och osund konkurrens är avgörande både för att bekämpa kriminell ekonomi, som ligger till grund för mycket av den mer synliga våldskriminaliteten, och för att slå vakt om schyssta branscher och arbetsvillkor. I förlängningen även ett viktigt steg för att göra Eskilstuna till Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag. Insatsen stärker vår förmåga till myndighetsgemensamt arbete, något vi i likhet med alla kommuner kommer behöva göra mer av, säger Josefine Helleday (S), Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i Trygghetsberedningen på Eskilstuna Kommun.

Josefine Helleday

Brister kring livsmedel

Under veckan besöktes tio livsmedelsverksamheter och en verksamhet inom fastighetsservice. Miljöinspektörer upptäckte bland annat brister gällande utgångna varor, felaktig märkning, bristande rengöring och kött som inte går att spåra. Minst 550 kilo matvaror omhändertogs, och dessutom hittades narkotikaklassade vapes (vape är en elektronisk batteridriven produkt som värmer upp en nikotinhaltig vätska som förångas och andas in), vattenpipstobak med mera. Uppskattningsvis kommer tillsyns- och kontrollavgifter på 35.000 till 40.000 kronor att tas ut.

Vape – en slags elektronisk cigarett (även kallad e-cigg).

Olovligt boende i industrifastighet

Räddningstjänsten deltog också och fann brister hos nio av de elva verksamheterna. Vanligaste förekommande bristerna var kring utrymningsvägar, skyltning och släckutrustning samt att det på flera ställen fanns för mycket tillståndspliktig gasol utan korrekt tillstånd. En tillsyn fann också olovligt boende i industrifastighet.

Vid insatserna gjorde Polisen bland annat 48 personkontroller, kontrollerade runt 70 fordon och genomförde tre husrannsakningar. Ett urval av vad insatserna resulterade i:

  • 471 liter beslagtagen gasol.
  • tre anmälningar om brott gällande narkotikabrott.
  • en anmälan om brott mot folkbokföringslagen.
  • en anmälan om brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.
  • fem anmälningar om brott mot utlänningslagen.
  • en anmälan om brott mot vapenlagen.

Samverkansaktionen under förra veckan genomfördes inom hela lokalpolisområdet, och Polisens resultat inkluderar därför även Strängnäs Kommun.

Synliggöra välfärdsbrott och stävja arbetslivskriminalitet

Eskilstuna Kommun har en samverkansöverenskommelse med Polisen som innefattar flera olika åtgärder och fokusområden, däribland att synliggöra välfärdsbrottslighet och stävja arbetslivskriminalitet. Med arbetslivskriminalitet menas att människor utnyttjas och välfärden missbrukas. Typexempel på arbetslivskriminalitet är att arbetskraft utnyttjas i personalintensiva branscher som byggbranschen, inom restaurang och transport, vård och omsorg eller städbranschen, men många fler branscher berörs.

– Vi har olika lagstiftning att arbeta med och blir som bäst när vi kan jobba tillsammans. Polisens verktygslåda är bra, men tillsammans med Kommunen, Räddningstjänsten, Arbetsmiljöverket och så vidare kan vi ännu bättre motverka den osunda konkurrensen. Vi har haft en relativt stor polisiär resurs för detta under förra veckan, vilket har säkerställt ordningen på platsen, berättar Peter Henriksson, polisinsatschef.

”Kommer göra fler besök framöver”

– Under veckan la vi mycket energi på att få till bra samverkan och ett effektivt samarbete. Nu vet vi var vi har varandra, hur det går till och kan fortsätta det här arbetet i vardagen. Vi kommer att göra fler besök framöver hos företag där vi misstänker oegentligheter. Jag vill tacka alla som har varit involverade, både inom Polisen men också bland andra aktörer, säger Nikolas Persson, kommenderingschef på Polisen.

Läs också:

Gemensam insats mot arbetslivskriminalitet i Eskilstuna

You May Also Like