På grund av färre barn i verksamheterna behöver förskolan göra en omställning av personal, heter det…

Uppemot 75 tjänster kan försvinna inom förskolan i Eskilstuna

Antalet barn i förskoleålder minskar. För kommunala förskolan i Eskilstuna minskade antalet med 200 barn under förra året, 2022. Under nuvarande år väntas minskningen av barn dessutom bli ytterligare 200. Nu behöver den kommunala förskolan anpassa sin organisation och antalet medarbetare efter behovet säger man. Uppemot 75 tjänster inom Eskilstuna Kommuns förskoleverksamhet kan komma att varslas om uppsägning.

Det är ett ansträngt läge för förskolan i Eskilstuna. Ekonomiskt betyder situationen att förskolan behöver minska sina kostnader med drygt 40 miljoner kronor. Färre barn sägs vara den största orsaken.

– Nämnden har idag fått information om den ekonomiska situationen för förskolan. Nu behöver förskolan ta ansvar för att få en ekonomi i balans och anpassa verksamheten. Samtidigt behöver kvaliteten i undervisningen säkerställas, eftersom det är där man lägger grunden så att alla barn får rätt förutsättningar att lyckas i livet, säger Nina Tuncer (S) ordförande i Förskolenämnden i Eskilstuna.

Nina Tuncer.

50 till 75 tjänster kan beröras

På grund av färre barn i verksamheterna behöver förskolan göra omställning av personal. I dagsläget bedöms 50 till 75 tillsvidaretjänster vara berörda, samt ett antal visstidsanställda. Det är dock oklart hur många som faktiskt varslas i slutänden, eftersom det finns faktorer som kan komma att påverka antalet berörda tjänster – till exempel en ökad naturlig personalförändring som pensionsavgångar eller ökade medel via statsbidrag. Det uppgav Eskilstuna Kommun på en presskonferens under tisdagen.

För att säkra en hög grad av kompetens i verksamheten kan följande yrkeskategorier bli berörda enligt följande ordning:

  1. Visstidsanställda
  2. Obehöriga barnskötare
  3. Behöriga barnskötare

 “Bibehålla kvaliteten”

– Det vi gör är att vi ställer om till en mer flexibel organisation. För att säkra kvaliteten i undervisningen ser vi över hela den kommunala förskolan. Målsättningen är att rätt kompetens ska gå att återses på rätt plats. Vår utgångspunkt i arbetet är att bibehålla kvaliteten i undervisningen så att varje barn får rätt stöd och stimulans för att kunna växa upp till lärande individer, säger Tina Persson, skolchef för kommunala förskolan.

Tina Persson.

– Fram mot maj månad kommer vi förhoppningsvis att ha en turordningslista, säger Tina Persson.

Läs också:

You May Also Like