“Astrid Göransson möter Augusta Strömberg” – en utställning som kommer att visas på Eskilstuna Konstmuseum under hösten och vintern…

Astrid Göransson ställer ut med Augusta Strömberg på Eskilstuna Konstmuseum

Utställningen “Astrid Göransson möter Augusta Strömberg” är ett visuellt samtal mellan dåtid och nutid. Utställningen presenterar både Augusta Strömbergs bevarade verk och nya arbeten av Astrid Göransson – animationer, skulpturer och teckningar.

2015 stiftade konstnären Astrid Göransson för första gången bekantskap med Augusta Strömbergs målningar på Medicinhistoriska Museet i Uppsala. Sedan dess pågår en dialog mellan de båda konstnärerna, och i utställningen på Eskilstuna Konstmuseum bjuds betraktaren in att ta del av deras samtal. Utställningen presenterar både Augusta Strömbergs bevarade verk från de 54 år som hon var inlagd på mentalsjukhus och nya arbeten av Astrid Göransson – animationer, skulpturer och teckningar. Utifrån journalanteckningar och konstverk tolkar Astrid Göransson det liv som Augusta Strömberg kan ha levt och upplevt.

– Utställningen är ett unikt tillfälle att få uppleva ett möte mellan två konstnärskap. Astrid Göransson är nu verksam och högst aktuell med sitt offentliga verk utanför Sveriges Riksdag, och Augusta Strömberg sparsamt visad, både under och efter sin levnad. Utställningen är ett varmt och ödmjukt berättande om att se människan, säger Maria Hallberg, chef på Eskilstuna Konstmuseer.

Maria Hallberg.

Astrid Göransson

Astrid Göransson är född 1956 och bor och arbetar i Maglaby i Skåne. Hon är utbildad på Konstfack i Stockholm, Malmö Konstskola Forum och Konsthögskolan Valand i Göteborg. Centralt i hennes konstnärskap är intresset för människan, och hon arbetar ofta inkluderande, i nära dialog med dem hon engagerar i sina konstnärliga projekt. Göransson är inte bunden till ett visst material, utan tecknar, målar, skulpterar och filmar. Särskilt uppmärksammad är hon för sina animationer och sina offentliga verk, där ett av de senare är demokratimonumentet “Kom som du är!” (2022) som är placerat på Riksplan i Stockholm. Verket är en konstnärlig gestaltning i tre delar där skulpturen porträtterar de fem första kvinnorna i Riksdagen och kopplar samman dem med alla generationer som kommer efter. Göransson har också gjort flera offentliga verk i Eskilstuna, bland annat den uppvärmda skulpturen “Vem är din mamma?” som gjordes i dialog med boende i stadsdelen Fröslunda 2018.

Augusta Strömberg

Augusta Strömberg föddes 1866 i Skuttunge utanför Uppsala. Hon studerade teckning och måleri på Tekniska Skolan för kvinnliga lärjungar (nuvarande Konstfack) och lärde sig även att fotografera. 1896 reste hon till New York för att öppna en porträttateljé, men uppdragen uteblev och Strömberg kände sig förföljd och tillvaron havererade. Efter hemkomsten till Sverige blev hon år 1900 inlagd på Uppsala Hospital och Asyl. I inskrivningsjournalen angavs att hennes sjukdomsorsak var “felslagna förhoppningar”. Augusta Strömberg tillbringade 54 år på mentalsjukhus, och under tiden producerade hon ett flertal målningar, bland annat flera porträtt av läkare och sjuksystrar. Augusta Strömberg blev aldrig utskriven och dog på Beckomberga Sjukhus 1954.

Installationsbild från “Astrid Göransson möter Augusta Strömberg” på Eskilstuna Konstmuseum.

Vernissage 23 september

Vernissage blir det lördagen den den 23 september klockan 12.00–16.00. Klockan 14.00 invigs utställningen och det blir samtal mellan konstnären Astrid Göransson och Maria Hallberg, chef för Eskilstuna Konstmuseer. Klockan 14.30 blir det performance: “Hugsvala i Solkvinnan (solace in the solar woman)”. Medverkande: Ellen Freed, konstnär och Jasper May Jinx, artist. Utställningen pågår sedan fram till och med den 25 februari 2024.

Eskilstuna Konstmuseum i Munktellstaden.

Läs också:

Offentlig konst i Eskilstuna. “Vem är din mamma?”

You May Also Like