Stillbild från filmverket “Mama Dada Gaga” av Åsa Cederqvist…

Carl-Axel Valén-stipendiaten Åsa Cederqvist ställer ut på Eskilstuna Konstmuseum

Konstnären Åsa Cederqvist är årets Carl-Axel Valén-stipendiat, och i samband med detta visar hon utställningen “Att praktisera det osäkra” på Eskilstuna Konstmuseum. Utställningen består av verk från flera års arbete kring teman som sårbarhet, förändring, lekfullhet och uppgörelser med system som gör en utmattad.

Vernissage blir det lördagen den 21 oktober klockan 14.00 på Eskilstuna Konstmuseum. Det blir då välkomsttal av Maria Hallberg, chef Eskilstuna Konstmuseer samt Kenneth Åström, ordförande i Carl-Axel Valéns Stiftelse, stipendieutdelning samt samtal mellan konstnären Åsa Cederqvist och Astrid Sylwan, konstnär och styrelseledamot i Carl-Axel Valéns Stiftelse samt tidigare konststipendiat. Utställningen pågår sedan fram till och med den 28 januari 2024.

Om utställningen

I utställningen Att praktisera det osäkra” presenterar Åsa Cederqvist verk som tillkommit mellan 2014–2022 och som på olika vis utforskar tillit, det sårbara och en längtan efter att uppgå i någonting större än oss själva, det som är utom vår egen kontroll. Centralt för utställningen är videoverket Mama Dada Gaga”. Åsa Cederqvist använder sig här av humor och improvisation som metoder för att arbeta med risk, ovisshet och sorg – för att skapa tillblivelse. I filmen undersöker hon, tillsammans med sin mamma och dotter, tillstånd som närvaro, lek och vad hon kallar en vardagens magi. I utställningen visas även olika skulpturer under samma tema, men som fördjupar Åsa Cederqvists undersökande metod.

I utställningens senare verk jämställer konstnären sina erfarenheter av utmattningssyndrom med den utmattning hon ser att planeten och vårt samhälle står mitt uppe i. Hon söker en andlighet och en känsla av helhet för både sig själv och samhället i stort. Här finns också leken och det oväntade närvarande, men i den här delen bjuds besökare in till en mer fysisk och förkroppsligad upplevelse.

I stipendiet ingår, förutom utställningen på Eskilstuna Konstmuseum, en summa pengar om 200.000 kronor.

Foton med licens från Creative Commons.

Carl-Axel Valéns motivering:

Åsa Cederqvists konst kännetecknas av rörelse, som en ständigt föränderlig föreställning där platser, personer och objekt tilldelas olika roller. Hennes verk kan ses som djupt personliga undersökningar av mänskligt varande och den planet vi lever på. Med lekfullhet och humor ställer hon allvarliga frågor om det väsentliga i livet.

Cederqvists arbete är interdisciplinärt. Film, foto, performance och textila skulpturer återkommer i rumsligheter där det taktila och handfasta samspelar med snudd på upplösta illusioner och speglingar, sprungna ur teknisk upptäckarlust.

Juryn träffas i hjärtat av Cederqvists konst, av mångsidigheten och energin, av hennes kärleksfullt kritiska blick och det kittlande spännrummet mellan fokus och rastlöshet. Nyfikenheten på vad som händer härnäst är väckt.”

Juryn har bestått av Maj Sandell, vd på Konsthantverkcentrum, Maria Nordin, konstnär och Carl-Axel Valén-stipendiat 2017 och Pia Lagewald, styrelseledamot i Carl-Axel Valén-stiftelsen.

Åsa Cederqvist

Åsa Cederqvist, född 1975 i Nacka, är utbildad på bland annat Konstfack och Kungliga Konsthögskolan. Hon har verkat som professionell konstnär i drygt tjugo år, med både utställningar, framträdanden och utsmyckningar på sitt cv. Hon har även arbetat pedagogiskt som bland annat lektor i konst på Textilprogrammet på Konstfack. Med Stockholm som bas har Åsa ställt ut både internationellt och i Sverige samt varit på längre vistelser i Berlin. Sommaren 2023 deltog hon i utställningen Vävda rum” – Sverige största presentation av offentlig konst med tekniken Augmented Reality (AR). Projektet genomfördes av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och visades på hundratals platser över landet den 20 maj till 30 september.

Åsa Cederqvist.

Carl Axel Valéns Stiftelse

Carl Axel Valéns Stiftelse har sedan 2006 sin hemvist på Eskilstuna Konstmuseum. Dess syfte är att stödja utbildning, och/eller vidareutbildning av konstnärer och konsthantverkare verksamma i Sverige. Utöver stipendiet erbjuds konstnärerna att ställa ut på Eskilstuna Konstmuseum. Stipendiaterna utses av stiftelsens styrelse, och det går därmed inte att söka stipendiet.

Eskilstuna Konstmuseum i Munktellstaden i Eskilstuna.

Läs också:

Konstnären Åsa Cederqvist tilldelas Carl-Axel Valéns Konststipendium 2023

Astrid Göransson ställer ut med Augusta Strömberg på Eskilstuna Konstmuseum

You May Also Like