Foto: Mats Olsson, Västblekinges Ornitologiska Förening.

Varför gick Marco Polo på grund?

Anledningen till att fartyget Marco Polo gick på grund är ännu inte klarlagt. Det enda man vet är att fartyget av någon anledning avvikit från den utstakade kursen.

Utredning pågår. En teori är att det varit fel på den tekniska utrustningen. Det talas om att GPS-utrustningen var ur funktion och att man därför helt förlitat sig på det elektroniska sjökortet:

“Det är nedsatt sikt, det är dimma och mörker. Han (‘han’ är tredje styrman, min anmärkning) har vid framförandet av fartyget nöjt sig med att titta i det elektroniska sjökortet i stället för att använda sig av andra hjälpmedel, som till exempel radarn ombord eller vanlig utkik”, säger kammaråklagare Adrien Combier-Hogg till TT.

“Fartyget har befunnit sig på en annan position än vad besättningen uppfattat. Enligt Adrien Combier-Hogg har besättningsmedlemmar uppgett i förhör att man inte förstått att det handlat om en grundstötning, eftersom de trodde att de befann sig på djupt vatten”, skriver Sjöfartstidningen.

Fram till nu har kaptenen på fartyget och tredje styrman dömts till 50 dagsböter vardera för “vårdslöshet i sjötrafik”.

Dagsböter utdöms vid “ringa brott”. Som lägst 30 och maximalt 150 dagsböter. Så 50 dagsböter för “vårdslöshet i sjötrafik” anses tydligen vara ett ganska lindrigt brott.

Kaptenen säger sig vara helt oskyldig och menar att det är hans styrmän som brustit i sin yrkesutövning. (se lästips)

Sista ordet är ännu inte sagt. Förhoppningsvis ska kommande utredningar kasta ljus över frågan varför fartyget avvek från sin kurs och gick på grund. Inte bara en gång, utan sammanlagt tre gånger gick Marco Polo på grund.

Var det mänskliga slarv och misstag? Tekniken som fallerade? Eller kombination av båda?

Fortsättning lär följa.

Foto: Mats Olsson, Västblekinges Ornitologiska Förening.

Över 160 kemikalieutsläpp i svenska hav – men ingen dömd

När jag läser vad som händer i våra svenska vatten hittar jag intressanta uppgifter om mängder med kemikalieutsläpp från fartyg. “Över 160 kemikalieutsläpp i svenska hav – men ingen dömd”, skriver SVT Nyheter. (se lästips)

Det rör sig om 160 utsläpp som Kustbevakningen upptäckt under 3 års tid, de flesta i Östersjön. Ett exempel man kan se i klippet från SVT Nyheter gäller den portugisiskflaggade kemikalietankern Patrona I:

Flygbilderna visar hur slangar hänger ut över relingen och ner i havet. När Kustbevakningen ställer frågor över radio observerar de hur ‘besättningen får lite bråttom’ och plockar upp slangarna. Misstanken är att de pumpar ut kemikalierester i Östersjön” (se lästips)

Ett annat exempel:

“Ett uppmärksammat fall inträffade i våras (2022, min anmärkning) då man upptäckte ett utsläpp i Bottenhavet som sträckte sig från Härnösand till Gävle, över en yta som motsvarade cirka 11 000 fotbollsplaner. Utredningen lades ner eftersom de ansvariga på fartyget var utländska medborgare som ‘redan hade hunnit lämna landet’”. (samma lästips)

Östersjön är ett av de mest förorenade haven. Utsläppen från fartyg, både lagliga och olagliga, är en av anledningarna. För konstigt nog är vissa utsläpp helt lagliga. “En viss mängd utsläpp är tillåten i samband med tankrengöring”.

En del menar att även detta borde förbjudas. Att man bara får göra rent tankarna i hamn. Men detta kostar både pengar och tid. Då är det smidigare att släppa ut skiten helt gratis i havet.

Kustbevakningen har en internlista på 32 fartyg som har släppt ut miljöskadliga kemikalier:

“Majoriteten av dessa fartyg seglar under så kallad bekvämlighetsflagg, vilket betyder att de är registrerade i länder med låga kostnader och begränsade säkerhetskontroller”, skriver SVT Nyheter.

Vi har FN, vi har EU och vi har andra internationella samarbetsorgan. Ändå är det tydligen okej att släppa ut gifter som förstör haven och dödar fågel- och fisklivet utan att det blir några straff för de skyldiga.

Cyklar du utan lyse i mörker är det både dumt, livsfarligt och straffbart, och du får böter om polisen tar dig.

Släpper du ut gifter från fartyg i Östersjön är det bara dumt.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like