Ju rikare, desto större utsläpp av koldioxid

Den rikaste tiondelen av jordens befolkning är ansvarig för i stort sett hälften av koldioxidutsläppen på jorden. De fattigaste femtio procent av världens befolkning, alltså hälften av jordens invånare, svarar för cirka 10 procent av koldioxidutsläppen.

De är de rika som reser mest och förbrukar mest varor som ger upphov till förbränning av fossilolja, fossilgas och fossilt kol. Det är alltså nödvändigt att vi som lever i de industriellt mest utvecklade länderna måste minska vår konsumtion – det finns ingen annan väg att minska koldioxidutsläppen.

Oxfam, “Extreme Carbon inequality” , 2015.

Det har nu i över tio år funnits en stor enighet bland politiska beslutsfattare i världen om att det är nödvändigt att minska användningen av fossila bränslen, på grund av att förbränningen av dem ökar halten koldioxid i atmosfären. Från 2009 till 2019 har visserligen energi från vind och sol haft en kraftig ökning, konsumtionen har mer än tredubblats. Ändå var de förnyelsebara energikällornas ökade bidrag till energiförsörjningen mindre än en tredjedel av den ökade konsumtionen av de fossila bränslena under samma tid.

Sol- och vindenergi svarar tillsammans med biomassa för cirka sex, sju procent av den totala energikonsumtionen i världen, medan de fossila bränslena fortfarande svarar för 85 procent. Det  är fortfarande de fossila energikällorna som dominerar och växer mest av alla energikällor.

Ännu har alltså sol- och vindenergi inte bidragit till att minska världens beroende av de fossila bränslena utan enbart ökat konsumtionen av energi. Detta trots alla artiklar om lovande energiprojekt som medierna är fulla av.

En överväldigande del av alla nyheter om energi handlar idag om projekt för att utveckla ny energiteknik, inte för att vi ska minska vår total energikonsumtionen, utan för att konsumtionen ska kunna fortsätta att öka i samma takt som tidigare.

Det är de människor som redan idag konsumerar mest som också ökar sin konsumtion mest. Ökad konsumtion av varor leder dessutom till ökade transporter, vilket kräver ännu mer energi.

Det är inte den fattigaste delen av världens befolkning – utan just den rikaste delen som ökar sin energikonsumtion mest och är de som gör det omöjligt att minska förbränningen av de fossila bränslena.

Dom rikaste betalar ingen skatt – det är också dom som förorenar mest.

Hans Foste Hjälte

You May Also Like