Styrelsen för Europaskolan. Magnus Henrekson inringad med rött. Avfotograferad från dataskärmen.

Regeringen tillsätter utredning för att stoppa betygsinflationen – Utredaren sitter i styrelsen för en friskola som sätter “glädjebetyg”

Marknadsskolan där skolorna ska konkurrera om “de vandrande skolpengarna”, det vill säga eleverna, har resulterat i en skenande betygsinflation.

“Regeringen tillsätter därför en utredning som ska titta på hur betygssystemet kan förändras så att betygssättningen blir mer likvärdig och rättssäker”, skriver Regeringskansliet 22 juni.

“Det måste gå att lita på betygen. De ska på ett rättvisande sätt spegla elevens kunskapsnivå oavsett vilken skola eleven gått på eller vilken lärare som satt betygen”, säger skolminister Lotta Edholm (L)

Till särskild utredare utser regeringen Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och senior forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Uppdraget ska redovisas senast den 21 februari 2025.

Vem är då denne Magnus Henrekson?

För att få en fingervisning vartåt denne Magnus Henrekson lutar tar jag en titt på hans CV.

Magnus Henrekson var mellan åren 2005–2020 Vd för Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

IFN grundades 1939 och är ett nationalekonomiskt forskningsinstitut i Stockholm som styrs av Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv som tidigare hette Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF).

Utan att spekulera alltför mycket tycker jag mig se åt vilket håll det lutar när utredaren Magnus Henrekson fram till nyligen varit Vd för IFN. Man kan ana vilken “sida” han står på när det gäller synen på den svenska marknadsskolan.

Nu blir det riktigt intressant

Det mest intressanta är ändå att denne Magnus Henrekson, som ska “utreda hur man stoppar betygsinflationen”, kommer direkt från styrelsen i Stiftelsen Europaskolan i Strängnäs.

När jag igår, 22 juni, sökte “styrelsen för stiftelsen Europskolan i Strängnäs” står Magnus Henrekson med som en av de 9 styrelsemedlemmarna.

Han presenterar sitt engagemang i styrelsen med:

“Därför är jag med i styrelsen.

På lång sikt avgörs Sveriges framtid av hur bra vår skola är. Kvalitet stärks genom att några går före och andra följer efter. Europaskolan går före och jag hoppas kunna bidra till att Europaskolan blir ännu starkare i den rollen”

Detta kunde jag läsa igår, 22 juni strax före kl 21 på kvällen. När jag går in 15-20 minuter senare ser jag att Magnus Henrekson är borttagen, har är struken ut förteckningen över Europaskolans styrelse.

Tydligen har man samma dag som Magnus Henrekson valdes som regeringens utredare, insett att det kanske inte är så “passande” att ha en styrelseledamot i en privatskola som utredare.

Europaskolan sätter fuskbetyg

Ännu mer bestickande blir det när det nyligen avslöjades att Europaskolan i Strängnäs också sätter “glädjebetyg”. Den skola som, enligt Magnus Henrekson, “går före och andra följer efter” sätter fuskbetyg.

Pinsamt för regeringen, pinsamt skolminister Lotta Edholm (L) och kanske också pinsamt för utredaren Magnus Henrekson som uppenbarligen satt kvar i styrelsen när han utsågs av regeringen till utredare. Han fanns i alla fall med på styrelselistan fram till strax efter kl 21 samma dag som regeringen kungjorde att han utsetts till utredare.

Kan också lägga till att statsminister Ulf Kristerssons fru, Birgitta Ed, sitter i styrelsen för Europaskolan i Strängnäs.

Hon beskriver sitt engagemang i styrelsen:

“Mitt perspektiv kommer främst från näringslivet…”

Utan att vara sakkunnig i jävsfrågor tycker jag att det luktar jäv när statsministerns fru sitter med i styrelsen för en friskola som sätter “glädjebetyg” och därmed en av anledningarna till denna utredning.

Och en tidigare moderatpolitiker, Henrik Landerholm, som utsetts av regeringen som generaldirektör för “Myndigheten för psykologiskt försvar” har varit vice ordförande i styrelsen för Europaskolan i Strängnäs.

Undrar hur tongångarna låtit om en regering som stått till vänster handplockat en kritiker och motståndare till marknadsskolesystemet som utredare? Då hade man nog ylat från borgerligt håll om att utredaren inte är opartisk och att det hela bara är ett “beställningsuppdrag”.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like